İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 NİSAN-4 MAYIS 2007

KOMİSYON AB MALİ HİZMETLERİNİN BÜTÜNLEŞMESİNE ODAKLANDI

Ödeme hizmetlerine ilişkin direktifin Avrupa Parlamentosu’nda oylanmasından kısa bir süre sonra Komisyon, mali hizmetlere ilişkin Yeşil Kitap yayımladı. 30 Nisan’da kabul edilen Yeşil Kitap, tüketici ve sanayinin karşı karşıya kaldığı sorunların belirlenmesi, Avrupa perakende mali hizmetlerinin bütünleşmesinin önündeki engellerin değerlendirilmesi ve ortak bir pazar yaratılması girişimlerinin araştırılması amacını güdüyor.

Komisyon, bireysel mali hizmetlerin, AB vatandaşlarının ekonomik yaşama katılmaları ve geleceği planlamaları açısından gündelik yaşamında büyük önem taşıdığını belirtiyor. Perakende mali hizmetler, banka hesapları, ödemeler, bireysel krediler, mortgage kredileri, çeşitli tasarruf türleri, emeklilik, yatırım ve sigorta ürünlerini kapsıyor. AB’de bankacılık işlemlerinin yarısından fazlasını kapsayan perakende bankacılık hesapları, AB’nin GSYİH’sının %2’sini oluşturuyor. Komisyon Yeşil Kitap’ta, mali hizmetlerin bütünleşmesi potansiyeline tam olarak ulaşılamadığını ve başta ödemeler ve bireysel bankacılık olmak üzere çeşitli piyasalarda rekabetin az olduğunu belirtiyor. Bir örnek olarak, bireysel bankacılıkta üye ülkeler arası işlem hacminin çok düşük olduğuna, tüketicilerin sadece %1’inin diğer üye ülkelerden mali hizmet satın aldığına işaret ediyor. Ayrıca piyasa performansı açısından üye ülkeler arasında büyük farlılıklar olduğu belirtiliyor. Komisyon tüketicinin korunması, vergilendirme ve bölünmüş piyasa yapısına ilişkin ulusal kuralların faklılığına işaret ediyor. Tüketici davranışı ve tercihlerinin de piyasaların bütünleşmesini sınırladığını belirtiyor.

Yeşil Kitap perakende bireysel mali hizmetlerde rekabetin desteklenmesi, tüketici güveninin güçlendirilmesi, AB vatandaşlarının yetkilerinin artırılmasını içeren mevcut ve gelecekteki eylemleri sıralıyor ; bunların yanı sıra tüketici kredileri, mortgage kredisi, yatırım fonları ve ödeme hizmetleri gibi anahtar alanlarda tüketicilere sunulan bilgilerin kalitesinin artırılması amacıyla tüketicilere bireysel mali hizmetler pazarında davranışlarını geliştirmeleri için daha fazla imkan verilmesini sağlamaya çalışıyor. 

Komisyon banka kartları ve ödeme kartlarında da AB rekabet kurallarının uygulanacağını açıkladı. Ayrıca Tek AB Ödeme Alanı’nda kaydedilen ilerlemeyi değerlendiren bir rapor yıl sonundan önce yayımlayacak. Uzun vadeli tasarruflara ilişkin piyasa araştırmasının sonuçları ise yıl sonunda açıklanacak.