İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 NİSAN-4 MAYIS 2007

‘E-HABERLEŞME’ EUROBAROMETRE ANKET SONUÇLARI AÇIKLANDI

Türkiye’nin de dahil olduğu anket sonuçlarında yer alan başlıca veriler şunlar:

  • Avrupalıların %42’si internet erişimine sahip. İnternetin en yaygın olduğu ülkelerin başında -geçen yıl da olduğu gibi- Hollanda (%80), Danimarka (%77) ve İsveç (%69) geliyor. Vatandaşların %17’si internet bağlantısını telefon görüşmesi yapmak için kullanıyor. Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Slovakya ve Türkiye’de internet kullanımı %20’nin altında kalıyor.  
  • Avrupa genelinde genişbant kullananların sayısı artıyor (%28). Öte yandan Yunanistan, G.Kıbrıs, Slovakya, Romanya ve Türkiye’de genişbant kullanımı düşük oranda kalıyor (%6).
  • Avrupa genelinde cep telefonu kullanımı yaygınlaşıyor. Cep telefonu kullananların oranı %81; ev içinde sadece cep telefonu kullananların sayısı %4 artarak %22 oldu. Evlerinde sabit hatlı telefon kullanmayı tercih edenlerin sayısı %5 azalarak %72’ye indi. Türkiye, mobil telefon kullanımının artış gösterdiği ülkeler arasında yer alıyor.
  • ‘112’ acil durum numarasının kullanımı istenilen düzeye ulaşmadığı için (%40), özellikle bazı ülkelerin bu konuda daha fazla çaba sarf etmeleri gerektiği vurgulanıyor.

Anket sonuçlarına ilişkin bir değerlendirme yapan Komisyon’un Bilgi Toplumu ve Medyadan Sorumlu Üyesi Viviane Reding, Avrupa’da dijital ekonominin hızla yaygınlaştığını belirtti. Reding, yıl sonunda telekom kuralları gözden geçirilirken, hızla değişen teknolojinin göz önünde bulundurulması ve rekabet artırıcı önlemlerin ivedilikle alınması gerektiğini kaydetti. 

Raporun orijinaline aşağıdaki adresten ulaşılabilir:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/info_centre/documentation/studies_ext_consult/index_en.htm