İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 NİSAN-4 MAYIS 2007

İKV, "TÜKETİCİ HAKLARI REHBERİ" ADLI BİR ÇALIŞMA YAYIMLADI

Rehberde, AB üyesi ülkelerde ve Türkiye’de tüketicilere sağlanan asgari hakları ve günlük hayatta karşılaşılan zorlukları tüketicilere; uymaları gereken kuralları da üreticilere, pratik ve kolay anlaşılır biçimde tanıtmak amaçlandı. Rehberde, AB ile Türkiye mevzuatı arasındaki farklılıklar da açıklanıyor.

Bilindiği gibi Türkiye’de tüketici haklarının korunması devlete Anayasa tarafından verilmiş bir görev. Bu açıdan, tüketicilerin refahını artırmayı, çağdaşlaşmanın bir parçası olarak görmek gerekiyor. Diğer taraftan Türkiye, tüm AB üyesi olmaya aday ülkeler gibi AB müktesebatını ulusal mevzuatına aktarmakla yükümlü. Avrupa Birliği ile ilişkileri uzun bir geçmişe dayanan ve halihazırda Gümrük Birliği ilişkisini başarıyla sürdürmekte olan Türkiye, tüketici haklarının korunması alanında önemli gelişmeler kaydetti ve bu alandaki AB müktesebatına büyük ölçüde uyum sağladı. Öte yandan tüketici hakları gelişirken, üretici ve satıcıların da bu gelişen haklar karşısında nasıl davranmaları gerektiği; tüketicinin korunmasında kendilerine ne gibi sorumluluklar düştüğünü bilmeleri gerekiyor.