İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
4-11 MAYIS 2007

İKV “AB MÜKTESEBATININ YATAY OLARAK UYGULANIŞININ ÖNCÜ TÜRK SEKTÖRLERİNE ETKİLERİ” PROJESİ ÇERÇEVESİNDE TKSD İŞBİRLİĞİNDE “KİMYA SEKTÖRÜ VE AB MÜKTESEBATI” BAŞLIKLI BİLGİLENDİRME SEMİNERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

4 Mayıs 2007 tarihinde İstanbul’da TOBB Plaza’da düzenlenen seminerin açış konuşmalarını İKV Yönetim Kurulu Başkanı Davut Ökütçü ve Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Timur Erk gerçekleştirdi. Moderatörlüğünü İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreter Vekili Leyla Tunç Yeltin’in üstlendiği seminerin ilk bölümünde, Avrupa Kimya Sanayi Konseyi (CEFIC) Hukuk Danışmanı Joanna-Karolina Warnel, AB’de kimya sanayiine AB müktesebatının etkilerini ele aldı.

Seminerin ikinci bölümünde konuşan Macaristan Çevre Bakanlığı Eski Müsteşarı ve Çevre Danışmanı Istvan Öri, AB yeni üye ülkelerinde kimya sanayi deneyimine; Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Çevre Danışmanı Dr. Caner Zambak ise Türk Kimya Sanayinin AB müktesebatına uyumu ve müzakerelerdeki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seminerde genel olarak, yeni üye ülkelerin müzakere deneyimlerine yer verilerek, Macaristan örneğinde müzakere sürecinde tüm paydaşlarla kurulan iletişimin önemli rol oynadığına vurgu yapıldı. Kimya sanayinin özellikle AB çevre müktesebatına uyumunun ağır yatırımlar gerektirdiğine dikkat çekilirken, talep edilecek geçiş sürelerinin detaylı eylem planlarına dayandırılmasının önemine işaret edildi. Ayrıca, Türk kimya sektörünün, malların serbest dolaşımı, rekabet, çevre ve tüketicinin korunması alanlarında AB direktiflerine uyumunda eksikliklerinin giderilmesi gerektiği belirtildi.

Seminerde gerçekleştirilen sunumlara www.ikv.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Projenin üçüncü durağı olan seramik sektörüne ilişkin bilgilendirme semineri 21 Mayıs 2007 tarihinde TOBB Plaza’da gerçekleştirilecek.