İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
4-11 MAYIS 2007

AB EKONOMİ BAKANLARI ADAY ÜLKELERİN KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMLARIYLA İLGİLİ GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU

Görüşmeler sonucunda Avrupa Birliği, 3 aday ülkenin kaydettikleri ilerlemeleri memnuniyetle karşıladığını; ancak, bütçesel reformların sürdürülmesi gerektiğini ve makroekonomik istikrarın sağlanmasının önemini vurguladı. Birliğin ekonomi bakanlarına göre aday ülkelerin karşısına çıkan temel yapısal sorunlar şunlar:

  • Özelleştirme konusunda ilerleme sağlanması,
  • Gelişmiş iş yapma ortamı,
  • Yatırımların artırılması,
  • Artan rekabetçilik,
  • Hukukun üstünlüğünün ve idari kapasitenin güçlendirilmesi,
  • İşgücü piyasasında reform yapılması,
  • Kayıt dışı ekonominin azaltılması.

Ekonomi bakanları Türkiye’ye ilişkin değerlendirmelerinde, uygulanan sıkı para politikası ve mali politikanın ekonomik büyümede (2006’da %6,1 ve 2007’de %4,6) etkili olduğunu belirttiler. Makroekonomik hedeflerin ulaşılabilir olduğu ifade edilirken, orta vadeli harcamaların düşürülecek olması memnuniyetle karşılandı. Ancak yeni sosyal güvenlik sisteminin yürürlüğe girmesi, az gelişmiş bölgelerdeki altyapı yatırımlarının artırılması gibi hususların dikkatle izlenmesi gerektiği vurgulandı. Yapısal reformların zamanında gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat çeken bakanlar, önceliğin işgücü piyasası reformlarına, iş yaratma için desteklere ve devlet yardımlarının izlenmesine verilmesi gerektiği tavsiyesinde bulundular.