İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
4-11 MAYIS 2007

KOMİSYON 2007 BAHAR DÖNEMİ EKONOMİK TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI

Raporda AB genelinde büyümenin güçlü olduğu ve işsizlik ve kamu harcamaları verilerinde olumlu yönde ilerleme kaydedildiği belirtiliyor.

Komisyon ekonomik büyüme tahminini AB geneli için 2007 yılında %2,9 ve 2008 yılında %2,7, Avro Alanı için sırasıyla %2,6 ve %2,5 olarak belirledi. Bu yıl Letonya'nın %9,6 ile en hızlı büyüyen AB üyesi olması beklenirken bu ülkeyi %8,7 ile Estonya, %8,5'le Slovakya, %7,3'le Litvanya, %6,7 ile Romanya, %6,1 ile Polonya ve Bulgaristan, %5 ile İrlanda ve Lüksemburg, %4,9 ile Çek Cumhuriyeti ve %4,3 ile Slovenya takip edecek. Raporda 2007 yılında AB'nin en büyük 5 ekonomisi olan Almanya'nın %2,5, İngiltere'nin %2,8, Fransa'nın %2,4, İtalya'nın %1,9 ve İspanya'nın %3,7 büyüyeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Avrupa Komisyonu, bu yıl ABD'nin %2,2 ve Japonya'nın % 2,3'le, büyüme hızında AB'nin gerisinde kalacağını öngörüyor.

Komisyon tahminlerine göre 2007 ve 2008 yıllarında fiyatların genel seviyesi sabit kalacak ve enflasyon 2007 ve 2008 yıllarında Avro Alanı’nda %1,9 ve AB genelinde sırasıyla %2,2 ve %2,1 olacak. Bunun yanı sıra bütçe açığı azalarak Avro Alanı’nda 2007 yılında %1’e ve AB genelinde %1,2’ye; 2008 yılında ise Avro Alanı’nda %0,8’e ve AB genelinde %1’e inecek. Yapılan tahminler uyarınca kamu borç stokunun GSYİH’ye oranı 2007’de Avro Alanı’nda %69, AB-27’de %61,7 ve 2008’de Avro Alanı’nda %66,9 ve AB-27’de %59,9 olacak.

2006 yılında AB’deki istihdam oranı 2000 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı ve 2005 yılına göre yaklaşık iki kat arttı. 2007-2008 yıllarında istihdam oranının AB-27 ve Avro Alanı’nda %1,25 artması bekleniyor. Bu artış neticesinde işsizlik oranının 2008 yılında AB-27’de %6,7 ve Avro Alanı’nda %6,9’a düşeceği öngörülüyor.

Komisyon'un 2007 Bahar Dönemi Ekonomik Tahmin Raporu’nda, Türkiye'nin önümüzdeki 2 yıl için genel görünümünün olumlu olduğu belirtilerek, ihracat artışı sürdürülürken sıkı para ve maliye politikasıyla enflasyondaki düşüş sürecinin desteklenmesi gerektiği ifade edildi. Enflasyonda yakalanacak kademeli düşüşle faiz indirimlerinin olanaklı hale geleceği ve bu sayede yatırım ortamının daha da iyileşeceği belirtildi. Raporda ayrıca, özel sektör yatırımlarının ve ihracatın ekonomik büyümeyi destekleyeceği beklentisi dile getirildi.

Avrupa Komisyonu, Türkiye'nin bu yıl %4,9 ve 2008 yılında %5,9 büyüyeceği tahmininde bulundu. Türkiye'de bu yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimler neticesinde ekonomi politikalarında bir değişikliğe gidilmeyeceği varsayımını temel alan raporda, seçimlerin tamamlanmasıyla ortadan kalkacak siyasi belirsizliğin reel faizleri düşürebileceği belirtildi. Avrupa Komisyonu raporunda Türkiye'de önümüzdeki iki yılda ihracatın ithalattan daha hızlı artacağı öngörülüyor. Buna göre ihracat bu yıl %6,7 ve 2008'de %6,4 artarken ithalat artışının bu yıl %6 ve önümüzdeki yıl %5,5 olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye'de geçen yıl %1,2 artan istihdamın 2007 yılında %1,3 ve 2008 yılında %1,5 oranında aratacağı tahmin edilen raporda, buna bağlı olarak işsizlik oranlarının da bu yıl %9,9, önümüzdeki yıl ise %9,6 seviyesinde olması bekleniyor.