İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
15-22 HAZİRAN 2007

AVRUPA KOMİSYONU, 2007-2009 TARİHLERİ ARASINDA ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE YAKLAŞIK 4 MİLYAR AVRO MALİ YARDIM VERMEYİ KARARLAŞTIRDI

Avrupa Komisyonu 20 Haziran 2007 tarihinde, AB’ye aday ve potansiyel aday ülkelere 2007-2009 dönemi için 3.961 milyon Avro değerinde mali yardım vermeyi kararlaştırdı. Söz konusu mali yardımın ülkelere göre dağılımı şu şekilde olacak:

Türkiye’ye ayrılan 1.602 milyon Avro mali yardımın kurumsal yapının güçlendirmesinin yanı sıra temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve azınlıkların korunması alanlarında kullandırılması kararlaştırıldı. Mali yardımın ayrıca, AB’nin uyum politikası ile kırsal kalkınma mali araçlarına hazırlık amacıyla kullandırılmasına karar verildi.

Hırvatistan’a katılım öncesi strateji çerçevesinde (kurumsal yapının güçlendirilmesi, AB Ortak Tarım Politikası’nın uygulanması ve uyum politikası kapsamında) 438.5 milyon Avro; Makedonya’ya (kamu yönetimi reformu, altyapının güçlendirilmesi, AB müktesebatının kabul edilerek uygulanması, AB uyum ve kırsal kalkınma politikalarının uygulanması kapsamında) 210.4 milyon Avro verilmesi kararlaştırıldı.

Potansiyel aday ülkeler olarak tanımlanan Arnavutluk’a 212.9 milyon Avro; Bosna-Hersek’e 226 milyon Avro; Karadağ’a 97.3 milyon Avro ve Sırbistan’a 572.4 milyon Avro mali yardım yapılması kararlaştırıldı. BM Güvenlik Konseyi yönetimi altındaki Kosova’ya ise istikrar, demokrasi ve çok kültürlülük temelinde hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesine yönelik 199.1 milyon Avro mali yardım yapılması öngörüldü. Mali yardımın 402.7 milyon Avro’luk bölümünün çok ülkeli ortak projelere ayrılması kararlaştırıldı. Bu alanda bölgesel işbirliği, altyapı, adalet ve içişleri, İç Pazar ve ticaretin yanı sıra piyasa ekonomisi, sivil toplumun desteklenmesi, eğitim, gençlik ve araştırma konularındaki projeler desteklenecek.