İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
15-22 HAZİRAN 2007

EUROBAROMETRE ARAŞTIRMASININ NİSAN-MAYIS 2007 SONUÇLARI YAYIMLANDI

AB’nin kamuoyu yoklamalarından sorumlu kurumu Eurobarometre tarafından 2007 yılı Nisan ve Mayıs aylarında, üye ve aday ülkelerde yapılan son kapsamlı araştırmasının ilk sonuçları 20 Haziran 2007 tarihinde yayımlandı.

AB genelinde, ülkelerinin AB üyesi olmasını olumlu değerlendirenlerin oranı %57 olarak belirlendi. Bu oran Hollanda’da %77’ye, İrlanda’da %76’ya, Lüksemburg’da %74’e çıkarken, Hırvatistan’da %29’a, Avusturya’da %36’ya, Letonya ve Macaristan’da %37’ye, İngiltere’de %39’a, GKRY’de %44’e, İtalya’da %51’e, Fransa’da %52’ye, Yunanistan’da ise %55’e düşüyor.

Araştırma sonuçları, Türklerin %52’sinin Türkiye’nin AB üyeliğini desteklediğini, %29’unun ise Türkiye’nin AB üyeliğine karşı çıktığını ortaya koyuyor. Hırvatistan’da ise ülkenin AB üyeliğine destek oranı %29. Ayrıca araştırma Türklerin %36’sının ülkenin ekonomik durumundan memnun olduğunu gösteriyor. AB vatandaşlarının ortalama %52’si ülkelerinde ekonomik durumun iyi olduğunu savunurken, bunun aksini düşünenlerin oranı %44.  

Genişleme süreci ile ilgili olarak ise araştırma, AB vatandaşlarının %49'unun AB'nin genişlemesine destek verdiğini, %39’unun ise karşı çıktığını ortaya koyuyor. Araştırma sonuçlarına göre Türklerin %50'si AB'nin genişlemesinden yana. Bu oran Polonya'da %76'ya çıkarken, Almanya'da %34'e, Fransa'da %32'ye, Avusturya'da %26'ya, Lüksemburg'da %25'e kadar iniyor.

AB genelinde Birliğin "pozitif bir imaja" sahip olduğunu düşünenlerin oranı %52’de kalırken, bu oran Türkiye’de %53. Yine AB genelinde "AB’nin geleceği" konusunda iyimser olanların oranı %69 olarak belirlenirken, bu konuda en iyimserlerin %52 ile Türkler olduğu gözlemleniyor. Türkleri, % 53 ile Hırvatlar ve Avusturyalılar izliyor.

Araştırmanın sonuçlarına http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb67/eb67_en.htm adresinden ulaşılması mümkün.