İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
15-22 HAZİRAN 2007

EUROSTAT, AB’DE ASGARİ ÜCRETLERE İLİŞKİN VERİLERİ YAYIMLADI

AB’nin resmi istatistik kurumu Eurostat’ın Ocak 2007’de yaptığı 27 AB üye ülkesini kapsayan asgari ücret araştırması, AB içerisinde asgari ücret düzeylerinin büyük farklılıklar gösterdiğini ortaya koydu. En düşük aylık asgari ücrete 92 Avro ile Bulgaristan sahip olurken, en yüksek asgari ücret, aylık 1570 Avro ile Lüksemburg’a ait. Ücretler satınalma gücü paritesine göre değerlendirildiğinde ise, üye ülkeler arasındaki ücret farklılıkları azalıyor. Asgari ücret alan çalışanların işgücü piyasasındaki oranı da ülkeler arasında farklılık gösteriyor. Örneğin İspanya’da asgari ücretlilerin işgücü piyasasındaki oranı %1 iken, Fransa’da bu oran %17 düzeyinde.

Araştırmaya göre Türkiye, 298 Avro olan aylık asgari ücret düzeyi ile 9 AB ülkesini geride bırakıyor. Bu ülkeler ve aylık asgari ücretler ise şöyle:  Bulgaristan (92 Avro), Romanya (114 Avro), Letonya (172 Avro),  Litvanya (174 Avro), Slovakya (217 Avro), Estonya (230 Avro) Polonya (246 Avro), Macaristan (258 Avro), Çek Cumhuriyeti (288 Avro).

En yüksek aylık asgari ücrete sahip ülkeler ise Lüksemburg (1570 Avro), İrlanda (1403 Avro), İngiltere (1361 Avro), Hollanda (1301 Avro), Belçika (1259 Avro) ve  Fransa (1254 Avro).