İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-18 MAYIS 2007

AVRUPA KOMİSYONU İLK AVRUPA KÜLTÜR STRATEJİSİNİ KABUL ETTİ

Bildiride, kültürün Avrupa bütünleşmesinde ve üçüncü ülkelerle ilişkilerde merkezi bir role sahip olduğu belirtiliyor. Bu çerçevede üç temel hedef; kültürel çeşitliliğin ve kültürlerarası diyaloğun geliştirilmesi, kültürün Lizbon Stratejisi çerçevesinde yaratıcılığın katalizörü olarak güçlendirilmesi ve AB’nin dış ilişkilerinde kültür unsurunun ön plana çıkarılması olarak belirlendi. Hedeflere ulaşılması için üye devletler ve AB kurumları arasında, eğitim ve gençlik alanlarında uygulanan, “Açık İşbirliği Yöntemi”ne dayalı bir sistem oluşturulması öngörülüyor. Bu strateji kapsamında, Komisyon’un iki yılda bir değerlendirme raporu hazırlaması planlanıyor