İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-18 MAYIS 2007

AB ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDEN İŞÇİ ALMAYI PLANLIYOR

Bu anlaşmalar, AB’nin ekonomik ihtiyaçlarını karşılarken yasa dışı göçün önüne geçmeyi amaçlıyor. Avrupa Komisyonu’nun Özgürlük, Güvenlik ve Adaletten Sorumlu Üyesi Franco Frattini, 16 Mayıs 2007 tarihinde konuya ilişkin yasama sürecini başlattı. Sürecin sonunda, işçilerin, istihdam imkanlarına bağlı olarak AB ve kendi ülkeleri arasında gidip gelmesi planlanıyor ve bu durum “sirküler göç” olarak adlandırılıyor. Bu plan çerçevesinde, AB ülkeleri, sözleşmenin sona ermesinin ardından kendi ülkesine dönme şartıyla, AB vatandaşı olmayan işçileri istihdam edebilecek. Yeni anlaşmanın, gerek AB gerek üçüncü ülkeler açısından faydalı olması bekleniyor.

Mevcut şartlarda, AB’de 5 ile 7 milyon yasa dışı göçmen olduğu tahmin ediliyor. Ancak, çoğunluğu eğitimsiz olan bu göçmenler, AB’nin iş piyasasındaki ihtiyaçlarını karşılamıyor. Bu durumun, önlem alınmaması halinde büyük sorunlara yol açacağı tahmin ediliyor.

AB’ye, Afrika ile birlikte Doğu ve Güney Doğu Avrupa’daki komşu ülkelerin, özellikle tarım, inşaat ve turizm sektörlerinde kalifiye işçi sağlayabileceği düşünülüyor. Avrupa Komisyonu, ihtiyacı belirlemek üzere, üye ülkelerle ile görüştükten sonra üçüncü ülkelerle temasa geçecek. Bu noktadan sonra ise, AB ülkelerinin, diplomaların tanınması, profesyonel eğitimin ve dil eğitiminin verilmesi ile vize işlemleri konularına eğilmesi gerekecek. AB, bu yönde çok girişli vize verilmesi gibi inisiyatifleri hayata geçirmeyi planlıyor.

Bugüne kadar, ülkelerindeki iş piyasasının kontrol altında olduğunu iddia eden AB ülkelerinin liderleri için, kontrollü göçe ihtiyaçları olduğunu kabul etmenin zor olacağı tahmin ediliyor. Ancak, harekete geçilmemesinin de ağır neticeler doğuracağının altı çiziliyor.