İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-18 MAYIS 2007

DİNLER ARASI DİYALOG TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Hristiyan, Musevi ve İslam dinlerinin önde gelen 20 temsilcisinin katıldığı toplantıya, Avrupa Komisyonu Başkanı Barosso’nun yanı sıra AB Dönem Başkanı Almanya’nın Başbakanı Angela Merkel ile Avrupa Parlamentosu Başkanı Hans-Gert Pöttering katıldı. 2005 ve 2006 yıllarında benzerleri düzenlenen toplantının bu seneki ana konusu “İnsanlık Onuruna Dayalı Bir Avrupa Yaratmak” olarak seçildi.

Avrupa’da dinin ve dini toplulukların rolünün tartışıldığı toplantıda, Avrupa’nın ortak değerlerinin Avrupa sınırları ötesine nasıl taşınabileceği ele alındı. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan AB kurum başkanları, kültürler ve dinler arasındaki diyaloğun, demokrasi, hukukun üstünlüğü, tolerans, adalet, karşılıklı saygı ve insanlık onuru gibi Avrupa’nın ortak değerlerinin yaygınlaştırılması için önemli bir araç olduğu konusunda dini temsilciler ile hemfikir olduklarını belirttiler. Ayrıca AB Dönem Başkanı Almanya tarafından, AB’nin kuruluşunun 50. yılında yayımlanan Berlin Deklarasyonu’nda da bu değerlere atıfta bulunulduğuna dikkat çekildi.

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Avrupa Parlamentosu Başkanı Hans-Gert Pöttering, Hristiyan, Musevi ve İslam dinine mensup din adamlarının görüşlerini almanın çok büyük bir deneyim olduğunu söyledi ve insanlık onurunun tüm AB kurumlarının siyasi çalışmalarında odak noktası olması gerektiğini belirtti. Avrupa sınırları içersinde farklı dinlerin bulunmasının, Avrupa değerlerinin şekillenmesinde önemli rol oynadığını belirten Pöttering, bu konuda acil olarak bir zirve yapılması gerektiğini savundu. Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso ise, insanlık onurunun üç din için de geçerli ortak bir değer olduğunu hatırlatırken, din özgürlüğüne saygı konusunda daha fazla çalışma yapılması gerektiğini söyledi. AB Dönem Başkanı Almanya’nın Başbakanı Angela Merkel, siyasetçiler ve dini temsilciler arasında kurulan diyaloğun önemini ifade ederek, Avrupa Anayasası'nda, Hıristiyanlığa açık bir atıf yapılmasının mümkün görünmediğini söyledi.