İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-18 MAYIS 2007

İKV “AB UYUM SÜRECİNDE TÜRK İŞ DÜNYASININ ETKİ ANALİZİ KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI” PROJESİNİ BAŞLATIYOR

Türk iş dünyasının müzakere sürecine aktif katılım sağlaması için öncelikle müktesebatın kendisini doğrudan ilgilendiren alanlarında görüşünü oluşturması gerekiyor. Bu görüşlerin oluşturulmasında ve gerçekçi verilerle desteklenmesinde kullanılan en önemli araçların başında ise etki analizleri geliyor. Hatırlanacağı üzere İKV, 2006 yılının başında Düzenleyici Etki Analizi Rehberi yayımlamış ve katılım müzakereleri sürecinde etki analizlerinden nasıl yararlanılacağı konusunda Türk kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla geniş katılımlı bir toplantı düzenlemişti.

Müzakere sürecinde Türk iş dünyasının en temel ihtiyaçlarından birisinin etki analizi hazırlama kapasitesinin oluşturulması olduğu gerçeğinden hareketle İKV, konuya ilişkin yürüttüğü çalışmalar ve bilgi birikimine dayanarak “AB Uyum Sürecinde Türk İş Dünyasının Etki Analizi Kapasitesinin Artırılması” projesini oluşturdu. Proje kapsamında 2 günlük üç eğitim kursu ve 1 tane üst düzey yöneticilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi öngörülüyor. Eğitim kursları başta AB ülkeleri olmak üzere tüm dünyada etki analizleri ve “iyi mevzuat” çalışmalarıyla tanınan Jacobs&Associates firması tarafından verilecek. Proje kapsamında yaklaşık 150 uzmanın eğitilmesi öngörülüyor. Başlangıç semineri 23 Mayıs 2007 tarihinde gerçekleştirilecek olan projenin maliyeti İKV özkaynaklarından karşılanıyor. Projenin tanıtımının da yapılacağı başlangıç seminerinin açış konuşmaları Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan, Avrupa Birliği Genel Sekreteri Büyükelçi Oğuz Demiralp ve İKV Yönetim Kurulu Başkanı Davut Ökütçü tarafından yapılacak. Ardından geçilecek seminer bölümünde oturum başkanlığını üstlenen İKV Genel Sekreter Vekili Leyla Tunç Yeltin’in proje hakkındaki kısa tanıtım konuşmasını, konusunda uzman konuşmacıların gerçekleştireceği sunumlar takip edecek. Öncelikle Jacobs&Associates firmasından Cesar Cordova genel olarak kamu kesiminin ve iş dünyasının katılım sürecinde etki analizlerinden nasıl yararlandıkları konusunda bilgi verirken kendisinden sonra söz alacak Çek Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı’ndan Jana Filkova müzakere sürecinde etki analizlerinin kullanılmasına ilişkin tecrübelerini aktaracak. Seminerin konuşmacılarından Batman Valisi ve Başbakanlık Kanunlar ve Kararnameler Genel Müdürlüğü’nün eski Genel Müdür Yardımcısı Recep Kızılcık ülkemizde etki analizleri ve iyi mevzuat kapsamında yürütülen çalışmalar konusunda bilgi verirken ABGS Ulusal Program Dairesi Başkanı Nilgün Arısan Eralp müzakere sürecindeki mevcut tabloyu değerlendirerek hangi müktesebat fasıllarında etki analizi hazırlanması gerektiğine ilişkin bir sunum yapacak.

23 Mayıs 2007 tarihinde gerçekleştirilecek başlangıç semineri herkesin katılımına açık. Seminer programı http://www.ikv.org.tr/pdfs/23MayisProgram-DEA.pdf adresinde yer alıyor.