İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
22-29 EKİM 2007

AVRUPA KOMİSYONU 2008 YILI ÇALIŞMA PROGRAMINI AÇIKLADI

Avrupa Komisyonu, 23 Ekim 2007 tarihinde 2008 yılına yönelik çalışma programını açıkladı. Avrupa Komisyonu’nun önümüzdeki yıl benimseyeceği temel stratejik önceliklerin detaylı bir şekilde ele alındığı çalışma programında, küreselleşmenin getirdiği zorluklarla mücadele etmek için hayata geçirilmesi planlanan temel politikalar ortaya koyuluyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso yaptığı açıklamada, çalışma programının AB’nin 2008 yılı siyasi programı olduğunun altını çizerek, sözkonusu program ile Avrupa vatandaşlarının hayatının iyileştirilmesi ve küreselleşmenin bir fırsata dönüştürülmesinin amaçlandığını belirtti. Avrupa Komisyonu’nun Kurumsal İlişkiler ve İletişim Stratejisi’nden Sorumlu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Margot Wallström ise açıklamasında çalışma programında bir yandan Avrupa’nın rekabet edebilirliğini artıran, diğer yandan Avrupa genelinde tüketicilerin menfaatleri ve sürdürülebilir kalkınmayla ilgili tüm kesimlerin endişelerini yansıtan girişimlerin bir araya getirildiğini ifade etti.

2008 yılı programı, AB vatandaşlarının geleceğe yönelik beklentilerinin karşılanmasına yönelik kapsamlı bir yaklaşım sunuyor. Reform Antlaşması’nın onaylanmasına paralel olarak, Avrupa Komisyonu, AB gündemini meşgul eden başlıca konularda (büyüme ve istihdam, iklim değişikliği, enerji, göç ve genişleme gibi) AB vatandaşlarına somut çözümler sunmayı hedefliyor. Programda, yeni tasarlanan girişimlerin yanı sıra mevcut girişimlerin iyileştirilmesi için yapılması gerekenler ve AB politikalarının uygulanmasında Avrupa Komisyonu’na düşen görevler yer alıyor. Program ayrıca, yeni girişimler oluşturulması için 2008 yılında etki analizi ve istişarelerin gerçekleştirilmesi gereken alanların yer aldığı yeni bir bölümü içeriyor.

Avrupa Komisyonu’nun Programında yer verdiği öneriler, uzun vadeli sorunları ele alırken, birden çok alanı kapsayan yatay düzenlemeleri ilgilendiriyor. Program, Üye Devletler ile diğer önemli aktörler arasında ortaklık kurulmasını da gerektiriyor. Ayrıca 2008 yılı Çalışma Programı, Avrupa Komisyonu’nun öncelikleri arasında yer alan ‘daha iyi düzenleme’ çalışmalarına ve yürütülmesi planlanan iletişim stratejisine odaklanıyor.

Geçtiğimiz hafta Lizbon’da gerçekleştirilen gayriresmi AB Konseyi Zirvesi’ndeki küreselleşme tartışmalarında ele alınan konuların da dahil edildiği çalışma programı, diğer AB kurumları ile yapılan ayrıntılı görüşmeler neticesinde oluşturuldu.

Avrupa Komisyonu 2008 yılı çalışma programına aşağıdaki adresten ulaşılabilir: http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm