İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
22-29 EKİM 2007

AVRUPA TOPLULUKLARI ADALET DİVANI VOLKSWAGEN’İN SATIŞINI KISITLAYAN YASAYI İPTAL ETTİ

Avrupa Toplulukları Adalet Divanı (ATAD), 23 Ekim 2007 tarihinde Almanya'nın en büyük otomotiv üreticisi Volkswagen'in yabancılara satışını kısıtlayan yasayı, sermayenin serbest dolaşımına aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.

Volkswagen'i 1960 yılında kısmen özelleştiren Almanya’da, eşzamanlı olarak yürürlüğe giren yasa ne kadar hisse sahibi olursa olsun her bir yatırımcının oy hakkını yüzde 20'yle sınırlandırmıştı. Şirket yönetiminde Almanya yüzde 20; Aşağı Saksonya bölgesi  yüzde 20,8 hisseyle birer temsilci bulunduruyor. Yönetim tarafından karar çıkarılması için hissedarların yüzde 80 üzerinde oyuna ihtiyaç duyuluyor.

Avrupa Komisyonu 2005 yılında, kurumların özgürlüğü ve AB’de sermayenin serbestliği hakkındaki karışık yasaların düzeltilmesi için ATAD’a dava açmıştı. Komisyon’un Divan’a başvurusu şirket yönetimindeki uygulamalar temelinde gerçekleşmişti. Divan'nın nihai kararında, Volkswagen'i korumak için gerek duyulan sözkonusu kanunun ''azınlık hissedarlarının genel çıkarlarına'' hizmet etmediği kaydedildi. Mahkeme kararında, yasal düzenlemenin “sermayenin serbest dolaşımını haksız yere engellediği” belirtildi.