İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
22-29 EKİM 2007

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI 2008 YILI PROJELERİ İÇİN SON BAŞVURU TARİHLERİ BELİRLENDİ

Dört sektörel alt program (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci Grundtvig), bir Ortak Konulu Program ve Jean Monnet eyleminden oluşan Hayatboyu Öğrenme Programının, 2008 yılı proje son başvuru tarihleri belirlendi.

Genel hedefi Lizbon Stratejisi ve Eğitim Öğretim 2010 Çalışma Programı hedefleri doğrultusunda AB’nin eğitim ve öğretim kalitesinin dünya standartları ile aynı seviyeye yükseltilmesi olan ve Türkiye’yi de kapsayan Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2013 dönemini kapsıyor. 2008 yılı için 901 milyon Avro bütçe ayrılan programın, alt programlar ve eylemlere ilişkin son başvuru tarihleri şu şekilde:

 

Erasmus Üniversite Beyannamesi

30 Kasım 2007

Comenius ve Grundtvig: Hareketlilik projeleri

31 Ocak 2008

Leonardo da Vinci: Hareketlilik projeleri

8 Şubat 2008

Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Ortaklık projeleri

15 Şubat 2008

Jean Monnet Programı

15 Şubat 2008

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Çok taraflı projeler, Ağlar, Destekleyici faaliyetler

29 Şubat 2008

Erasmus: Hareketlilik projeleri

14 Mart 2008

Leonardo da Vinci: Yenilik Transferi

14 Mart 2008

Ortak Konulu Program

31 Mart 2008