İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
22-29 EKİM 2007

AB LİDERLERİ FİNANS PİYASALARINI GÖRÜŞMEK ÜZERE BİRARAYA GELDİ

Almanya Başbakanı Angela Markel, Fransız Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve İngiltere Başbakanı Gordon Brown, ABD’de meydana gelen krizin ardından AB finans piyasalarının durumunu görüşmek üzere biraraya geldi. Toplantıda yapılan değerlendirmeler neticesinde finans piyasalarında şeffaflığın artırılması gerektiğine ve bu kapsamda 27 AB üyesi ülke arasında bilgi akışının iyileştirilmesine karar verildi. Ayrıca oluşabilecek krizlere hazırlıklı olunabilmesi için bir erken uyarı sisteminin oluşturulması konusunda liderler fikir birliğine vardı.

Toplantının ardından Almanya, Fransa ve İngiltere’nin liderleri finans piyasalarında şeffaflığın artırılmasına ilişkin yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç olup olmadığı konusunda gelecek AB Ekonomi ve Maliye Bakanları (ECOFIN) toplantısında bir rapor hazırlanmasını talep ettiler. Sözkonusu ECOFIN toplantısında ayrıca menkul borçlar hakkında gerekli olan bilgiler ve diğer finansal ürünler, likit olmayan aktif varlıklar ve risk yönetimine etkileri, finansal kurumların likidite uygulamaları, risk yönetiminde muhtemel zayıf noktalar ve kurumsal yatırımcılar konuları  görüşülecek.