İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
22-29 EKİM 2007

AVRUPA KOMİSYONU ORGANİZE SUÇLAR VE TERÖRLE MÜCADELEDE ETKİNLİĞİ ARTIRMAK İSTİYOR

Komisyon'un 23 Aralık'ta yayımladığı bildiriyi takiben İçişlerinden Sorumlu Komisyon Üyesi Franco Frattini bir açıklama yaparak organize suçlar ve terörle mücadelede etkinliğin artırılabilmesi için bu konudaki ilgili ajans Eurojust'ın yetkilerinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Söz konusu bildiri Eurojust'taki üye devlet temsilcilerinin sayısının artırılmasını ve yetkilerinin uyumlaştırılmasını öngörüyor.  Buna göre tüm temsilciler üç yıl için atanacak ve aynı asgari yetkilere sahip olacak. Eurojust yetkililerine ayrıca, ulusal terörizm veri tabanlarına, dava kayıtlarına, DNA ve ulusal cezaevi kayıtlarına otomatik ulaşım yetkisi tanınması planlanıyor.

Lahey'deki Eurojust merkezi halen üye devletlerin tanıdığı yetkiler kapsamında ve iyi niyet çerçevesinde faaliyette bulunuyor. Ancak, farklı üye devletlerin Eurojust'taki temsilcilerine farklı yetkiler tanıması merkezin etkinliğini kısıtlıyor.

Eurojust'ın 2002'deki kuruluşundan bu yana sınır ötesi suçlar devamlı artış gösteriyor. 2006'da merkezin ilgilendiği dava sayısı 771 iken bu sayının 2007'de %29 artış göstermesi ve 1000 civarında olması bekleniyor. Komisyon Üyesi Frattini, konuya ilişkin açıklamasında organize suçlar ve terörle mücadeleyi hiçbir üye devletin tek başına yürütemeyeceğini ifade etti.

Komisyon bildirisi 29-30 Ekim tarihlerinde Lizbon'da yapılacak bir seminerde üye devletler tarafından ele alınacak.