İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 EKİM-4 KASIM 2007

“AVRUPA TOPLULUĞU ADALET DİVANI’NIN ÜÇ BOYUTLU MARKALARA İLİŞKİN KARARLARI” KONULU KONFERANS GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İktisadi Kalkınma Vakfı, İstanbul Barosu ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliğinde düzenlenen “Avrupa Topluluğu Adalet Divanı’nın Üç Boyutlu Markalara İlişkin Kararları” başlıklı konferans 31 Ekim 2007 tarihinde gerçekleştirildi. Konferansta Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Üyelerinden Yargıç Prof. Dr. Vilenas Vadapalas, üç boyutlu markalara ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasını yapan İstanbul Barosu Başkan Vekili Av. Mehmet Durakoğlu, Türk sanayi için son derece önemli olan markalar konusunun tartışılmasının önemine değindi. Durakoğlu, Türk hukukunda yapılan değişiklikler sonucunda üç boyutlu markaların da tesciline olanak sağlandığını söyledi.

İKV Yönetim Kurulu Başkanı ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu, Türkiye’nin AB üyeliği sürecinde Topluluk hukukunun çeşitli boyutlarının gündeme getirileceği bir dizi konferans ve seminer gerçekleştirileceğini ifade etti. Bu bağlamda sınai mülkiyet haklarının önemine değinen Kabaalioğlu, İKV’nin bu önemli konulardaki çalışmalarının daha önce olduğu gibi süreceğini belirtti.

Oturum başkanlığı görevini yapan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Onursal Başkanı İhsan Demirkıran ise, sınai mülkiyet haklarına ve markalara ilişkin Türk hukukundaki düzenlemelere ve bu düzenlemeler kapsamında AB’ye uyum düzeyini değerlendiren bir konuşma yaptı.

Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Üyelerinden Yargıç Prof. Dr. Vilenas Vadapalas’ın, üç boyutlu markalara ilişkin gerçekleştirdiği sunuma http://www.ikv.org.tr/haberler2.php?ID=1664 adresinden ulaşabilirsiniz.