İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 EKİM-4 KASIM 2007

AVRUPA KOMİSYONU MAKEDONYA İLE MÜZAKERELERİN BAŞLATILMASINI ERTELEYECEK

6 Kasım 2007 tarihinde yayımlanacak ilerleme raporunda Avrupa Komisyonu’nun Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya ile katılım müzakerelerinin başlatılmasını tavsiye etmemesi bekleniyor. Avrupa Komisyonu’nun bu kararına gerekçe olarak Makedonya’da Makedon çoğunlukla Arnavut azınlık arasındaki gerilim ve süregelen siyasi sorunlar gösteriliyor. Avrupa Komisyonu bu konuya ilişkin bir açıklama yapmaktan kaçınarak, söz konusu raporun beklenmesi gerektiğini kaydediyor.

6 Kasım 2007 tarihinde, ayrıca,  aday ülke statüsünde bulunan Türkiye ve Hırvatistan ile potansiyel aday ülkeler olarak nitelendirilen Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ ve Sırbistan’a yönelik 2007 yılı ilerleme raporları açıklanacak. Balkan ülkelerine ilişkin ilerleme raporunda bu yıl da organize suçlarla ve yolsuzlukla mücadelenin sorunlu alanların başında yer alması bekleniyor.