İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 EKİM-4 KASIM 2007

AB ÜYE ÜLKE ÇEVRE BAKANLARI BİR ARAYA GELDİ

AB üye ülke Çevre Bakanları 30 Ekim 2007 tarihinde, AB Dönem Başkanı Portekiz’in Çevre, Mekansal Planlama ve Bölgesel Kalkınma Bakanı M. Francisco Nunes Correia başkanlığında Lüksemburg’da biraraya geldi. Avrupa Komisyonu’nun Çevreden Sorumlu Üyesi Stavros Dimas’ın da katıldığı toplantıda, AB üye ülke Çevre Bakanları, su kıtlığı ve kuraklığı, iklim değişikliği ile mücadele ve gen terapisi konularını ele aldılar.

Toplantıda ele alınan konular ve bunlara ilişkin verilen kararlar şöyle:

Su İdaresi Yönetimi

Su Çerçeve Yönergesi’nin (Water Framework Directive - WFD) daha iyi uygulanmasının önemine dikkat çeken AB üye ülke Çevre Bakanları, Avrupa Komisyonu’nun 18 Temmuz 2007 tarihinde yayımladığı su kıtlığı ve kuraklık ile ilgili bildirge karşısında duydukları memnuniyeti dile getiridiler. Hatırlanacağı üzere söz konusu bildirge, gelecekte konuyla ilgili eylemler için geliştirilmiş ana politika seçenekleri şeklinde sunulmuştu.

Su kıtlığı ve kuraklık ile ilgili bildirge kapsamında AB üye ülke Çevre Bakanları, Avrupa Komisyonu’na 2008 yılında, içinde bildirgede belirtilen tedbirlerin uygulama son tarihlerinin bulunduğu ve AB’nin 2020 yılına kadar su kıtlığı ve kuraklıkla mücadele stratejisini gözden geçirip geliştirmesinin belirtildiği bir takip raporu sunması çağrısında bulundu.

İklim Değişikliği

AB üye ülke Çevre Bakanları toplantısında ayrıca, Kyoto Anlaşmasında sera gazları etkisi yükümlülüklerini uygulama süresinin ülkelere göre değişmesini öngören teklif kabul edildi. Buna göre, sera gazlarının azaltılması yönündeki değerlendirmeler yapılabilecek.

Gen Terapisi

AB üye ülke Çevre Bakanları, gen terapisinin geliştirilmesi kapsamında, insan embroyonik hücre araştırmalarının etik gerekçelerle yasaklanmasının üye ülkelerin insiyatifine bırakılması konusunda anlaşmaya vardılar. Bilindiği üzere mevcut durumda, insan embroyonik hücre araştırmaları ve bu araştırmalar sonucu üretilen ilaçların satışı sadece bazı AB üye ülkelerinde yasal. Alınan karar kapsamında bu tür araştırmalara izin verilmesi üye ülkelere bırakılıyor.