İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 EKİM-4 KASIM 2007

AB LUGANO KONVANSİYONU’NU İMZALADI

AB Dönem Başkanı Portekiz’in Adalet Bakanı Alberto Costa, İsviçre’nin Lugano kentinde, 30 Ekim 2007 tarihinde düzenlenen törende, medeni hukuk ve ticaret hukukuna ilişkin yargı kararlarının tanınması ve icrası hakkındaki yeni Lugano Konvansiyonu’nu imzaladı. Konvansiyon, Avrupa’daki sınır aşan konulara daha hızlı ve etkin çözüm sağlamayı amaçlıyor. Alberto Costa’nın  Avrupa Topluluğu’nu temsil ettiği Konvansiyona, AB’nin yanısıra, İzlanda, Norveç ve İsviçre de imza attı.

İlk Lugano Konvansiyonu, medeni hukuk ve ticaret hukukuna ilişkin yargı kararlarının tanınması, icrası taraf devlet mahkemelerinin yargı yetkisinin kabul edilmesine ilişkin 27 Eylül 1968 tarihli Brüksel Konvansiyonu’na paralel olarak 16 Eylül 1988’de yine Lugano’da imzalanmıştı. Yeni Konvansiyon’a ise – ek olarak -  mahkemelerinin tüketicilerin akdettiği sözleşmelere ilişkin yetkisi de dahil edildi. Konvansiyon uyarınca, medeni ve ticari konulara ilişkin olarak AB’ye üye devletler ile İzlanda, İsviçre ve Norveç mahkemelerince verilecek kararlar, Konvansiyon’a taraf devletlerde tanınacak ve icraya konulabilecek.