İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 EKİM-4 KASIM 2007

MALİ ARAÇLAR PİYASASINA İLİŞKİN DİREKTİF 1 KASIM 2007’DE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

1 Kasım 2007 tarihinde Mali Araçlar Piyasası Direktifi ve bununla ilgili bir tüzük yürürlüğe girdi. Yeni mevzuatın mali uygulamalara ve AB ekonomisine büyük etkisinin olması ve diğer  global piyasalara da örnek teşkil etmesi bekleniyor. Mali Hizmetler Eylem Planı’nın dönüm noktası niteliğinde olan söz konusu direktif, menkul kıymetlerin sınır ötesi ticaretinde rekabeti artırken yatırımcılara da daha fazla koruma getiriyor.

Söz konusu mevzuat bir dizi yenilikçi önlem içeriyor. Öncelikli olarak “Konsantrasyon Kuralı” ortadan kaldırılıyor. Başta Fransa, İtalya ve Belçika olmak üzere bazı üye ülkeler menkul kıymetler piyasasında tekel durumunda iken, bundan sonra çok yönlü ticaret araçlarının yarattığı rekabete maruz kalacaklar. Söz konusu mevzuat paketi ile yatırım şirketleri için “tek pasaport” güncelleniyor. Bu şekilde, bir ülkede faaliyetine izin verilen yatırım şirketleri diğer bir ülkede de faaliyet gösterebilecek. Direktif faaliyet konusu olan hizmetlerin listesini de genişletiyor. Söz konusu direktif kapsamında, hizmet sağlayıcılar karmaşık mali ürünleri için tekdüzen yatırımcı koruma kurallarına tabi olacaklar.