İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
5-11 KASIM 2007

AVRUPA KOMİSYONU GENİŞLEME STRATEJİ BELGESİ İLE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE YÖNELİK YILLIK İLERLEME RAPORLARINI AÇIKLADI

Avrupa Komisyonu 6 Kasım 2007 tarihinde, AB’nin genişleme alanındaki politikasını belirleyen yıllık strateji belgesi ile Türkiye, Hırvatistan, eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya gibi AB’ye aday ülkelerinin yanısıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan ve (BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı kararı uyarınca) Kosova gibi potansiyel aday ülkelere yönelik yıllık ilerleme raporlarını açıkladı.

Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Olli Rehn basına yaptığı açıklamada Türkiye’ye ilişkin olarak, TCK’nın 301'inci maddesinin hiçbir gecikme olmaksızın değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Ek Protokol uygulanmadıkça Türkiye ile 8 başlığın açılmayacağını ifade eden Olli Rehn, yakın dönemde 2 başlıkta müzakerelerin başlayabileceği sinyalini verdi. Sınır ötesi operasyon ve terörle mücadele konusunda ise Olli Rehn, Türkiye'yi anladıklarını, tüm dünya ve bölge ülkelerinin bu konuda Türkiye'ye destek vermesi gerektiğini söyledi.

Genişleme strateji belgesi ile aday ve potansiyel aday ülkelere yönelik yıllık ilerleme raporlarının ingilizce metinlerine aşağıdaki internet adresinden ulaşabilirsiniz: http://ec.europa.eu/enlargement/key_documents/reports_nov_2007_en.htm

2007 Türkiye İlerleme Raporu'nun Siyasi ve Ekonomik Kriterler bölümünün İKV tarafından yapılan resmi olmayan çevirisine http://www.ikv.org.tr/pdfs/2007TRILERLEMERAPORU-TR.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

2007 Türkiye İlerleme Raporu Üyelik Yükümlülüklerini Üstlenme Yeteneği bölümünün İKV tarafından yapılan resmi olmayan çevirisine http://www.ikv.org.tr/pdfs/2007trilerlemeraporu-muktesebat.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

Türkiye’nin AB’ye katılım müzakereleri fasıllarında kaydedilen gelişmeleri ile ilgili olarak, 2007 İlerleme Raporu’nun müktesebata uyum bölümünün 2006 İlerleme Raporu ile kıyaslanması şeklinde İKV tarafından hazırlanmış olan ve her fasılda Türkiye-AB ilişkilerinin hangi düzeyde geliştiğine ilişkin pratik bilgiler içeren “Karşılaştırma Tablosu”na http://www.ikv.org.tr/pdfs/2007IlerlemeRaporuKarsilastirmaTablo.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.