İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
5-11 KASIM 2007

AVRUPA KOMİSYONU, ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE YÖNELİK 2009 –2011 DÖNEMİNİ KAPSAYAN KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN BİLDİRİYİ KABUL ETTİ

Avrupa Komisyonu, katılım sürecinde aday ve potansiyel aday ülkelere yönelik 2009 –2011 dönemini kapsayan katılım öncesi mali yardım çerçevesine ilişkin Bildiriyi kabul etti. Çok Yıllı Belirleyici Mali Çerçeve, söz konusu ülkelere 2009, 2010 ve 2011 yılları için yapılacak mali yardımları içeriyor. Bu açıdan Türkiye, büyüklüğü itibariyle aday ve potansiyel aday 8 ülke arasında en fazla mali yardım alan ülke.

Çok Yıllı Belirleyici Mali Çerçeve kapsamında aday ve potansiyel aday ülkelere 2009 – 2011 yılları arasında yapılacak mali yardımlar şöyle (Avro cinsinden);

 

 

2009

2010

2011

Hırvatistan

151,200,000

154,200,000

157,200,000

Makedonya

81,800,000

92,300,000

98,700,000

Arnavutluk

81,200,000

93,200,000

95,000,000

Bosna Hersek

89,100,000

106,000,000

108,100,000

Karadağ

33,300,000

34,000,000

34,700,000

Sırbistan

194,800,000

198,700,000

202,700,000

Kosova

66,100,000

67,300,000

68,700,000

Türkiye

566,400,000

653,700,000

781,900,000

 

Çok Yıllı Belirleyici Mali Çerçeve’ye aşağıdaki internet adresinden ulaşabilirsiniz:http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2007/nov/miff_en.pdf