İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
5-11 KASIM 2007

AB-AKDENIZ ORTAKLIĞI TOPLANTISI LİZBON’DA YAPILDI

AB-Akdeniz Ortaklığı Dışişleri Bakanları 5-6 Kasım 2007 tarihleri arasında Lizbon’da bir araya geldi. AB Dönem Başkanı Portekiz’in Dışişleri Bakanı Luis Amado’nun başkanlık ettiği toplantıda 2005 Barselona Zirvesi’nde kabul edilen 5 yıllık çalışma programının uygulanmasında kaydedilen ilerleme değerlendirildi ve 2008 yılında gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerin çerçevesi çizildi. Söz konusu faaliyetler arasında terörizmle mücadelede teknik alanlarda işbirliği; bilgi toplumu, kültürler arası diyalog, sağlık, sanayi, ticaret, turizm ve istihdam alanlarında bakanlar düzeyinde toplantılar, kadınların toplumdaki rolünün artırılmasına yönelik faaliyetler yer alıyor. Toplantıda ayrıca Arnavutluk ve Moritanya’nın AB-Akdeniz Ortaklığı’na üyeliği kabul edildi. Böylece AB-Akdeniz Ortaklığı’na üye olan ülke sayısı 39’a yükseldi. Diğer üyeler 27 AB ülkesi, Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Mas, Filistin Otoritesi, Suriye, Tunus ve Türkiye.

Tarafların Ortadoğu barış sürecine ilişkin ortak bir metin üzerinde anlaşamaması nedeniyle toplantı sonrasında yayımlanan sonuç bildirgesinde Ortadoğu ile ilgili paragrafta sadece yakın geçmişteki gelişmelere yer verildi.

AB-Akdeniz Ortaklığı’nın temelleri, 27-28 Kasım 1995’te Barselona’da düzenlenen AB-Akdeniz Dışişleri Bakanları Konferansı’nda atıldı. Konferans sonunda yayımlanan deklarasyonda ortaklığın üç temel hedefi; güçlendirilmiş siyasi ve güvenlik diyaloğu aracılığıyla ortak bir barış ve istikrar alanı yaratılması; iktisadi ve mali ortaklık vasıtasıyla ortak bir refah bölgesi oluşturulması ve aşamalı olarak bir serbest ticaret bölgesi kurulması; sosyal ve kültürel ortaklıklar kurularak halkların birbirine yakınlaştırılması olarak sıralanıyor.

Lizbon toplantısı sonuç bildirgesinin tamamına http://www.eu2007.pt/NR/rdonlyres/FF7CA6E4-5980-4B3A-A3B6-00D072967697/0/9ReuniaoEuromedMNES.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.