İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
5-11 KASIM 2007

TÜRK LOKUMUNA İLİŞKİN İKV AÇIKLAMASI

Çeşitli gazetelerin ekonomi bölümlerinde yer alan “Türk lokumuna AB'de 'Rum tatlısı' tescili” başlıklı habere istinaden aşağıdaki bilgilerin verilmesinde fayda görülmüştür.

Bilindiği üzere, coğrafi işaretler herhangi bir yerin özelliklerinden, doğasından, insanından kaynaklanan bir niteliğe sahip olan ve bu özellikleri itibariyle tanınan ve satılan ürünlerin ayırt edilmesi için kullanılan koruma şeklidir. Marka koruması ile yakından ilgili olan coğrafi işaretler, malların gerçek kaynağı konusunda tüketicinin aldatılmasını önlemeyi amaçlar.

GKRY tarafından Avrupa Komisyonu’na yapılan coğrafi işaret tescil başvurusu, Rum Lokumu veya Lokum şeklinde değil, Geroskipou Lokumu şeklinde yapılmıştır. Bu nedenle, Geroskipou Lokumu başvurusu tescil edilse dahi, Topluluk mevzuatı çerçevesinde “Türk Lokumu”, “Turkish Delight” veya Lokum ibarelerinin kullanılmasının AB sınırlarında yasaklanması mümkün değildir (510/2006/EC sayılı Tüzük). Söz konusu tescil ile ancak Geroskipou Lokumu ifadesinin sadece Geroskipou bölgesinde üretilen lokumlar üzerinde kullanılması sağlanmış olacaktır. Halihazırda Safranbolu Lokumu ülkemiz sınırları içinde coğrafi işaret olarak tescilli durumdadır. Ancak “Türk Lokumu” için herhangi bir başvuru yapılmamıştır. Ülkemiz üreticileri, yukarıda sözü geçen Tüzüğün 5(9). maddesi uyarınca kamu veya tüzel kişilikleri, Avrupa Komisyonu’na doğrudan veya Türk Patent Enstitüsü aracılığıyla başvuru yaparak “Türk Lokumu”, “Safranbolu Lokumu” gibi ürünlerimizin tescil edilmesi için başvuruda bulunabilirler.