İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
5-11 KASIM 2007

KOSOVA TROYKASI VİYANA’DA BİRARAYA GELDİ

AB, ABD ve Rusya Federasyonu temsilcilerinin başkanlık ettiği, Kosovalı Arnavut toplumu temsilcileri ile Sırbistan yönetimini biraraya getiren Kosova Troykası, Kosova'nın statüsünü belirlemeye yönelik olarak 7 Kasım 2007 tarihinde Avusturya’nın başkenti Viyana'da toplandı. Viyana'da Avusturya Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen toplantıya AB’nin Kosova Özel Temsilcisi Büyükelçi Wolfgang İschinger, ABD Temsilcisi Frank Visner ve Rusya Federasyonu Temsilcisi Büyükelçi Aleksander Bozan-Chartşenko katılırken, Kosovalı Arnavut toplumu adına Kosova Başkanı Fatmir Sejdiu ve Başbakan Agim Çeku ile Sırbistan yönetimi adına Devlet Başkanı Boris Tadic ve Başbakan Vojislav Kostunica katıldı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada,  AB’nin Kosova Özel Temsilcisi Büyükelçi Wolfgang Ischinger, toplantıda ilerleme kaydedemediklerini ifade ederken, çözüm yolu bulmak için Kosova Troykası’nın son güne kadar ciddi şekilde çalışacağını ifade etti. Rusya Federasyonu Temsilcisi Büyükelçi Aleksander Bozan-Chartşenko ise, toplantıda çok olumlu tartışmaların yaşandığını belirterek, uygulanmasının çok güç olmasına karşın olumlu bazı ilerlemelerin olduğunu ve taraflar arasında bir uzlaşma zemini bulunabileceğine inandığını söyledi.

Kosova'nın statüsünü belirlemeye yönelik Troyka görüşmelerinden çıkacak sorunun, 10 Aralık 2007 tarihine kadar Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne sunulması gerekiyor. Hatırlanacağı üzere BM Genel Sekreteri'nin Kosova Özel Temsilcisi Marti Ahtisaari’nin Kosova'nın bağımsızlığını öngören önerisi daha önce BM Güvenlik Konseyi'ne sunulmuş, Konsey ise nihai kararını verebilmek için AB, ABD ve Rusya'nın oluşturduğu Troykanın, taraflarla yapacağı görüşmelerin ardından hazırlayacağı raporu beklediğini açıklamıştı. BM Güvenlik Konseyi de, Kosova Troykası'na raporunu hazırlaması için 10 Aralık 2007 tarihine kadar süre tanımıştı.

Görüşmelerde Arnavut toplumu temsilcileri, Kosova'nın bağımsızlığını isterken Sırbistan yönetimi, Kosova'nın, BM'in 1244 sayılı kararı uyarınca resmen Sırbistan'nın bir parçası olduğunda ısrar ederek, tek taraflı bir bağımsızlık ilanının bölgede istikrarsızlığa ve çatışmalara yol açacağını ileri sürüyor.