İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
5-11 KASIM 2007

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 15 EYLÜL`Ü ``ULUSLARARASI DEMOKRASİ GÜNÜ`` İLAN ETTİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu 8 Kasım 2007 tarihinde dünyadaki tüm ülkelerde demokrasi, kalkınma, insan hakları ve temel özgürlüklere saygının yerleşmesi için yoğun çaba harcanılması gerektiği düşüncesinden hareketle, 2008 yılından itibaren 15 Eylül tarihinin ''Demokrasi Günü'' olarak kutlanılması kararını aldı.

Genel Kurul kararında, demokrasilerin ortak özellikler paylaşmakla birlikte tek tip demokrasinin bulunmadığı ve demokrasinin hiçbir ülke ya da bölgeye ait olmadığı görüşü teyit edildi. Kararda, demokrasinin insanların siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel sistemlerini kendi özgür iradeleriyle belirleme ve bu sistemlere tümüyle katılma temeline dayalı evrensel bir değer olduğu da vurgulandı.

BM Genel Kurulu kararında, tüm devletleri, BM kurumlarını, bölgesel, hükümetler arası örgütler, sivil toplum örgütleri ve bireyleri, ''Demokrasi Günü''nü demokrasinin değeri konusunda kamuoyunu bilinçlendirme amacıyla uygun bir şekilde kutlamaya davet etti.