İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
19-25 KASIM 2007

AVRUPA KOMİSYONU ORTAK TARIM POLİTİKASI REFORMU SAĞLIK TARAMASINI BAŞLATTI

Avrupa Komisyonu, 2003/2004 reformlarının işleyişini değerlendirmek, varsa aksaklıkları tespit etmek ve bunun giderilmesine yönelik önerilerde bulunmak ve tarımın gelecekteki önceliklerine ilişkin tartışmalara katkıda bulunmak amacıyla 20 Kasım 2007 tarihinde “Ortak Tarım Politikası Reformu Sağlık Taramasına Hazırlık” başlıklı bir bildiri yayımladı.

Bildiride ortaya koyulan önerilerden bazıları şu şekilde:

1. Tek Ödeme Planının basitleştirilmesi ve daha etkili hale getirilmesi

  • Büyük işletmelere yönelik desteklerin azaltılması; küçük miktardaki destekler için minimum destek miktarları/toprak büyüklükleri belirlenmesi;
  • Desteklerin üretimden daha fazla bağımsız hale getirilmesi;
  • Üreticilerin destek almak için uymaları gereken çapraz uyum standartları gözden geçirilerek gereksiz yükümlülüklerin ortadan kaldırılması ve yeni önceliklere (iklim değişikliği ve suyun daha iyi yönetimi vb.) cevap verecek yeni standartların ortaya koyulması.

2. Piyasa desteği araçlarının yeni fırsatlar ve güçlükler ışığında  gözden geçirilmesi

  • Hububat müdahale sisteminin gözden geçirilmesi,  ekmeklik buğday dışındaki ürünlerin müdahale sisteminden çıkarılması;
  • Toprakların ekim dışı bırakılması zorunluluğunun ortadan kaldırılması; çevrenin olumsuz etkilenmemesi için çevrenin korunmasına yönelik kırsal kalkınma tedbirlerinin artırılması;
  • sütteki kota sistemi 2015 yılında tamamen ortadan kaldırılmasının başta küçük üreticilerin üzerinde yaratacağı baskının yumuşatılması için  2015 yılına kadar kotaların kademeli olarak artırılması ve dağlık bölgelerdeki üreticilerin desteklenmesine yönelik   tedbirler geliştirilmesi.

3. Yeni fırsatların değerlendirilmesi ve  güçlüklerle mücadele edilmesi

  • Risk yönetimi, iklim değişikliği ile mücadele ve etkilerinin azaltılması, suyun daha etkili kullanımı, biyoenerjinin yarattığı fırsatlardan (kırsal alanlarda ekonominin çeşitlendirilmesi vb.) yararlanılması, biyoçeşitliliğin korunması;
  • Bu çerçevede mevcut kırsal kalkınma tedbirlerinin güçlendirilmesi; yeni kırsal kalkınma tedbirlerinin oluşturulması;
  • Mevcut kırsal kalkınma tedbirlerinn güçlendirilmesi ve yeni kırsal kalkınma tedbirlerinin oluşturulmasına kaynak yaratmak üzere üreticilere verilen doğrudan ödeme miktarlarının azaltılması.

Önümüzdeki altı ay paydaşlar arasında görüş alışverişinde bulunulduktan sonra İlkbaharda Avrupa Komisyonu’nun mevzuat önerilerinde bulunması, 2008 yılı sonuna kadar ise AB Tarım Bakanları Konseyi’nin mevzuat önerilerini onaylaması planlanıyor.