İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
19-25 KASIM 2007

EUFOR’UN GÖREV SÜRESİ BİR YIL DAHA UZATILDI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Bosna-Hersek'teki AB barış gücü EUFOR’un görev süresini bir yıl daha uzattı. Tüm üyelerin onayı ile benimsenen kararda, Kasım 1995 tarihinde imzalanan Dayton Barış Antlaşmasının, bütün Bosnalılara sorumluluk yüklediği de vurgulandı. Kararda ayrıca Bosna hükümetinin, ülkede barışın sağlanması konusunda sınırlı başarı gösterdiği belirtildi. Hatırlanacağı üzere, Bosna'da 1992-1995 yılları arasındaki iç savaş Dayton Antlaşması ile sonlandırılmış, ülkede önce NATO liderliğindeki çok uluslu güç, ardından 2004 yılında ise AB barışı koruma harekatı EUFOR güvenliği sağlamakla görevlendirilmişti.