İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
26 KASIM-2 ARALIK 2007

İKV GENEL SEKRETERLİĞİ’NE PROF. DR. LERZAN ÖZKALE ATANDI

İKV Yönetim Kurulu, 2 yıldır münhal bulunan İKV Genel Sekreterliği’ne İTÜ- İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi İktisat Anabilim Dalı Başkanı olup Uluslararası İktisat ve Ekonomik Bütünleşmeler konularında çalışan Prof. Dr. Lerzan Özkale’yi oy birliği ile atadı.

Notre Dame De Sion Lisesi’nden mezun olduktan sonra İTÜ İşletme Mühendisliği Fakültesi’ni bitiren Özkale, Brüksel’de Avrupa Toplulukları Komisyonu Genel Sekreterliği Avrupa Parlamentosu ile İlişkiler Dairesi’nde çalıştı.
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Danışmanlığı, Erasmus Kurumsal Koordinatörlüğü, İşletme Fakültesi Dekan Yardımcılığı, İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, Kalite Takım Yöneticiliği görevlerinde bulunan Prof. Dr. Lerzan Özkale, uzun süren çalışmalar sonucunda 1998 yılında Avrupa Parlamentosu’nun ilgili komisyonunda yaptığı konuşmadan sonra Türk Üniversitelerinin Erasmus, Socrates öğrenci ve öğretim üyesi mübadele programına katılımını sağlamıştır.

Türkiye’nin Bologna uzmanları arasında bulunan Özkale ayrıca, Avrupa Komisyonu’nun “Avrupa Kredi Transfer Sistemi” danışmanı olarak çeşitli hakemlik ve dış değerlendirmecilik görevlerini yerine getirmektedir. “Türkiye’de ve AT’de Tüketicinin Korunması” yüksek lisans tezi, “İspanya ve Portekiz’in AT Üyeliğinin Türkiye’nin Topluluğa İhracatına etkileri” konulu doktora tezi, “Gümrük Birliği’nin Türkiye Ekonomisine Etkileri”, “Avrupa Para Birliği ve Türk Ekonomisine Etkileri”, “Uruguay Anlaşmalarının tarife dışı engellerde yaptığı değişikliklerin ticarete etkileri”, “Türk Otomotiv Sanayi’nin rekabet gücü” gibi çok sayıda yayını olan Lerzan Özkale, 2002 yılında Profesör oldu. İngilizce ve Fransızca bilen Özkale, birçok uluslararası kuruluşa üyedir.