İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
26 KASIM-2 ARALIK 2007

AB BAKANLAR KONSEYI FISCALIS 2013 PROGRAMI’NI KABUL ETTI

AB Bakanlar Konseyi 23 Kasım 2007 tarihinde Fiscalis 2013 Programını kabul etti. Yeni programla Fiscalis 2007 kapsamında kabul edilen faaliyetler sürdürülecek. Söz konusu program vergi kaçakçılığı ile daha iyi mücadele ve ticaretle uğraşanların KDV ve ÖTV alanında uyum maliyetlerinin azaltılmasını amaçlıyor. 2008-2013 dönemini kapsayan yeni programın bütçesi yaklaşık 150 milyon Euro. Yeni program ile, vergi idareleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra, vergi mükelleflerinin yükümlülükleri ve kontrollerin etkinliği arasında uygun bir denge kurulması çalışmaları sürdürülecek. Yeni Fiscalis Programının diğer bir amacı da Trans-Avrupa vergi sisteminin geliştirilmesine katkıda bulunmak oluyor.