İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
29 HAZİRAN-6 TEMMUZ 2007

TÜRKİYE’NİN 7. ÇERÇEVE PROGRAMI, HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI, GENÇLİK PROGRAMI VE KÜLTÜR PROGRAMI’NA KATILIMINI DÜZENLEYEN MUTABAKAT ZABITLARI ONAYLANDI

Türkiye’nin, 7. Çerçeve Programı ve Kültür Programı’na katılımını düzenleyen Mutabakat Zabıtları 29 Haziran 2007, Hayatboyu Öğrenme Programı ve Gençlik Programı’na katılımını düzenleyen Mutabakat Zaptı ise 30 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Mutabakat Zabıtları uyarınca Türkiye, 2007-2013 dönemini kapsayan bu programlara 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tam üye oldu. Zabıtlarda Türkiye’nin ilgili programlara katılımı için Topluluk bütçesine ödemesi gereken mali katkı payları yer alıyor. Buna göre; Kültür Programı’na katılım için ödenecek yıllık mali katkı payı 1.490 milyon Avro olacak. 7. Çerçeve Programı için katkı payı, her yıl belirli bir katsayı ile çarpılarak yeniden hesaplanacak. Gençlik Programı’na katılım için 2007 yılında ödenecek pay 9.3 milyon Avro olarak belirlendi ve bu miktar Program sona erinceye kadar her yıl 200 bin Avro artacak. Hayatboyu Öğrenme Programı’na katılım çerçevesinde, ilk yıl 52 milyon Avro ödenecek ve bu miktar Program sonuna kadar her yıl 4 milyon Avro artacak. Gençlik ve Hayatboyu Öğrenme Programlarının katkı paylarının bir bölümü devlet bütçesinden, bir bölümü katılım öncesi fonlardan karşılanacak.