İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
29 HAZİRAN-6 TEMMUZ 2007

AVRUPA, ŞARAP ORTAK PİYASA DÜZENİNE YÖNELİK REFORM PAKETİNİ KABUL ETTİ

Avrupa Komisyonu 4 Temmuz 2007 tarihinde şarap ortak piyasa düzenine yönelik kapsamlı bir reform paketi kabul etti. Haziran 2006’dan beri taraflar arasında süren tartışmaların neticesinde kabul edilen paket ile kuralların basitleştirilmesi, AB üreticilerinin rekabet gücünün arttırılması, arz ve talebin dengelenmesi, AB’nin geleneksel şarap üretim yöntemlerinin korunması, kırsal alanlardaki sosyal dokunun güçlendirilmesi ve çevrenin korunması hedefleniyor.

Paket kapsamında aşağıdaki öneriler yer alıyor:

Reformun yürürlüğe girmesi ile birlikte kriz distilasyonu, yan ürün distilasyonu desteği, özel depolama yardımı, ihracat iadeleri ve gibi piyasa destek tedbirleri ortadan kaldırılacak
Şarabın zenginleştirilmesi amacıyla şeker kullanılması yasaklanacak.
Sektörü gönüllü olarak terk edecek üreticilere bağların sökülmesi için prim verilecek. Ortaya çıkabilecek sosyal ve çevresel sorunların engellenmesi amacıyla üye devletlerin dağlık alanlarda ve çevresel açıdan hassas bölgelerde bağların sökülmesini sınırlamalarına veya sökülen bağların oranı ilgili ülkenin toplam bağlık alanın %10’una ulaşması durumunda bağların sökülmesini durdurmalarına izin verilecek.
Bağlar ve bağların söküldüğü alanlar Tek Ödeme Planı kapsamındaki desteklerden yararlanabilecek.
Dikim hakları sistemi 2013 yılı sonuna kadar devam edecek ve bu tarihten sonra yeni bağların dikimine yönelik kısıtlamalar ortadan kaldırılarak rekabetçi şarap üreticilerinin üretim paylarını büyütmelerine izin verilecek.
Uluslararası Bağ ve Şarap Örgütü’ne (OIV) üye üretici ülkelerin tamamı tarafından kabul edilen şarap üretimindeki bazı uygulamalar AB tarafından da kabul edilecek.
Etiketleme kuralları basitleştirilecek.
Üye devletlere, kendi özel ihtiyaçlarına cevap verecek tedbirlerin oluşturulması için ulusal mali zarflar tahsis edilecek. Her bir üye ülkeye ayrılacak miktar bağlık alan, üretim ve önceki dönemlerde yapılan harcamalara göre belirlenecek.
Şarap üretimi yapılan bölgelerde pazarlamanın iyileştirilmesi, mesleki eğitim gibi kırsal kalkınma tedbirlerinin desteklenmesi için kırsal kalkınma bütçesine kaynak aktarılacak.
Komisyon tarafından AB içinde ve dışında promosyon ve bilgilendirme kampanyası yürütülecek.
Çapraz uyum ilkesi tüm sökülen bağlarda uygulanacak.

AB’de şarap üretimi yapan 2,4 milyon işletme bulunuyor. Bunlar AB’nin tarımsal alanlarının 3,6 milyon hektarını (%2) kullanıyorlar. Şarap üretimi 2006 yılında AB’nin tarımsal üretiminin %5’ini oluşturdu. Şarap tüketimi gittikçe düşmekle birlikte kalite şaraplarının satışlarında artış gözlemleniyor. Son on yılda ithalatın %10 büyümesine karşılık ihracat yavaş arttı. Mevcut durumun devam etmesi halinde 2010/11’e kadar üretim fazlasının %15’e ulaşacağı öngörülüyor.

Daha fazla bilgi için:

http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/wine/index_en.html