İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-13 TEMMUZ 2007

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI, İSTANBUL SANAYİ ODASI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİ İLE “TÜRK SANAYİ VE AB: ARAŞTIRMA, KALİTE VE REKABET EDEBİLİRLİK” KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ

İktisadi Kalkınma Vakfı, İstanbul Sanayi Odası ve Yeditepe Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen “Türk Sanayi ve AB: Araştırma, Kalite ve Rekabet Edebilirlik” konulu konferansta Bolonya Üniversitesi Öğretim Üyesi Attilio Stajano, AB’nin Araştırma ve Teknoloji Politikası, Türk sanayi, Ar-GE’nin rekabet gücü ve kalite üzerindeki etkileri konularını kapsayan bir sunum yaptı.

Profesör Stajano, öncelikle Avrupa’da Ar-Ge yatırımlarına neden ihtiyaç duyulduğunu açıkladı, ardından AB ülkelerinin yüksek teknoloji performanslarına, dünya ticaretinde ileri teknoloji sektörlerinin artışına, yüksek teknolojinin genel üretime etkilerine ve geleneksel ürünlerin değişime uyum sağlamalarının gerekliliğine değindi. Sunumunda Ar-Ge masraflarının dağılımına da yer veren Stajano, ileri teknoloji ürünlerindeki ticaret performansını ve AB ticaret dengesini çeşitli ülkelerden ve sektörlerden örnekler vererek değerlendirdi.

Rekabet edilebilirlik için bilim ve eğitimin ön planda olması gerektiğini belirten Stajano; “Neden Ar-Ge?” sorusunu 4 maddeyle cevapladı:

Yarışmak için yenilenme
Yüksek standartlı bir yaşam için yenilenme
Büyüme için yenilenme
Yeni işler yaratmak için yenilenme

Sosyal ve ekonomik büyümeyi sağlamak ve korumak için eğitim ve Ar-Ge’nin zaruri olduğunu söyleyerek Ar-Ge’nin finansmanı ile ilgili bilgiler veren Stajano mali kaynakların ancak yeterli bilim adamı ve mühendis mevcutsa, altyapı sorunu yoksa ve toplum yenilenmeyi destekliyorsa etkili olacağını vurguladı.

Aynı zamanda ESPRIT Programı danışmanı olan Attilio Stajano programın araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetleri, özellikle bilgi toplumunun ihtiyacı olan bilgi altyapısının oluşturulması üzerinde durmasını, yine rakamlar ve istatistikler yardımıyla açıkladı.