İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-13 TEMMUZ 2007

AB – BREZİLYA ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Avrupa Birliği’nin yeni Dönem Başkanı Portekiz, Birlik ile Brezilya arasında düzenlenen ilk zirve toplantısına ev sahipliği yaptı. AB ile Latin Amerika'nın en büyük ekonomisi Brezilya arasında düzenlenen ilk zirvede kültürel, tarihsel ve ekonomik bağları içeren geniş bir stratejik ortaklık kurulmasına karar verildi.

Zirve Toplantısında tarafların hemfikir olduğu hususlar şu şekilde sıralandı:

Hukukun üstünlüğü, insan hakları, piyasa temelli ekonomi ve demokrasi gibi değer ve kavramların savunulması;
Ticaretin liberalleşmesi ve yatırım akışının kolaylaşması ile ekonomik büyümenin ülkelerin refahını artıracağı düşüncesi;
Toplumlar arası kültürel bağların gelişmesi ve sivil toplumun önemi.

AB Dönem Başkanı Portekiz’in Başbakanı Jose Sokrates Brezilya’nın kendini tanıtması ve kaydettiği ilerlemeyi göstermesi açısından zirvenin büyük önem taşıdığını belirtti. Bilindiği gibi bölgesindeki en büyük ekonomilerden biri olan Brezilya; Rusya, Hindistan ve Çin gibi AB’nin stratejik ortaklık ilişkisinin bulunduğu ülkeler arasına katıldı. Stratejik ortaklık AB ile Brezilya arasında, ticaret, yoksullukla mücadele, biyoyakıt, çevre, güvenlik, istihdam, eğitim, yenilenebilir enerji ve küresel ısınma gibi alanlarda işbirliğini artıracak.

Portekiz Başbakanı Jose Sokrates ile Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula de Silva’nın ortak açıklamasında önceliklerinin AB ile Mercosur Bloğu arasındaki ticari görüşmelerde anlaşmaya varılması olduğu belirtildi.