İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-13 TEMMUZ 2007

AVRUPA KOMİSYONU SPORA İLİŞKİN BEYAZ KİTABI KABUL ETTİ

Avrupa Komisyonu 11 Temmuz 2007 tarihinde Spora İlişkin Beyaz Kitabı kabul etti. Beyaz Kitap AB yasaları göz önünde bulundurarak sporun sosyal ve ekonomik hayattaki önemini ortaya koyuyor ve AB politikalarının oluşturulması sürecinde sporun görünürlüğünü artırmayı, spor endüstrisinin ihtiyaçları ve özellikleri konusunda bilincin artırılmasını amaçlıyor. Ayrıca söz konusu Beyaz Kitap Birlik nezdinde spora ilişkin ilk kapsamlı girişim olarak tanımlanıyor. Beyaz Kitap kapsamlı bir Faaliyet Planı’na da yer veriyor. Faaliyet Planı’nda yer verilen öneriler şunlardan oluşuyor:

Yeni fiziksel aktivite rehberlerinin geliştirilmesi,
Dopinge karşı AB çapında organize bir yaklaşımın güçlendirilmesi,
Fiziksel aktiviteye önem veren okulların desteklenmesi için AB çapında bir ödül yaratılması,
Spor aktiviteleri aracılığıyla sosyal içermenin ve entegrasyonun desteklenmesi için AB programlarından ve fonlarından yararlanılması,
Sporun AB kalkınma politikasının bir aracı olarak kullanılması,
Yıllık olarak Avrupa Spor Forumu düzenlenmesi de dahil AB çapında spora ilişkin daha etkili bir diyaloğun geliştirilmesi,
Spor alanında Avrupa Sosyal Diyalog Komitelerinin kurulmasının desteklenmesi.

Spora İlişkin Beyaz Kitap Ekim ayında Komisyon tarafından spor alanında ilgili tüm tarafların katılacağı bir konferansta tartışılacak. Beyaz Kitap http://ec.europa.eu/sport/index_en.html adresinde yer alıyor.