İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
26 OCAK-2 ŞUBAT 2007

AP YÜKSEK TEMAS GRUBU K. KIBRIS TASLAK RAPORUNU AÇIKLADI

AP Başkanlar Konferansı’nın 6 Temmuz 2006 tarihli toplantısında, Yüksek Temas Grubu tarafından hazırlanması öngörülen K. Kıbrıs Taslak Raporu, 30 Ocak 2007 tarihinde yayımlandı. Bölgenin sosyo-ekonomik ve siyasal durumu ile ilgili bilgi toplamak ve AB yardımlarının uygulanmasını izlemek üzere kurulan AP Yüksek Temas Grubu, G. Kıbrıs’ın AB’ye tam üye olmasının ardından, adada kalıcı barış yeniden kuruluncaya kadar K. Kıbrıs’ta siyaset, sivil toplum ve iş dünyası temsilcileri ile ilişkilerin güçlendirilmesini amaçlıyor.

AP Yüksek Temas Grubu tarafından 2006 yılında adaya yapılan üç ziyaret sonrasında hazırlanan taslak raporun, tam bir fikir vermesi açısından, rapordaki ifadelere sadık kalınarak özetlenmiş başlıca konuları şunlar:

  • Avrupa Komisyonu tarafından sunulan Mali Yardım Tüzüğü ve Doğrudan Ticaret Tüzüğü ile ilgili olarak 2004 ve 2005 yıllarında bir gelişme yaşanmamıştır.
  • 2006 yılında yaşanan en önemli gelişmeler, Mali Yardım Tüzüğü’nün AB Konseyi tarafından onaylanması ve ilgili tarafların katılımıyla gerçekleştirilen üçlü toplantılardır. Doğrudan Ticaret Tüzüğü ile ilgili olarak, AP’nin çağrılarına rağmen Tüzüğün 2006 yılı içinde kabul edilmemiş olması üzüntü vericidir.
  • Yeşil Hat Tüzüğü’nün kabul edilmesinden sonra ticarette artış kaydedilmiştir. Ancak yeşil hattın iki tarafındaki baskı grupları ticaretin gelişmesini engellemektedir.
  • K. Kıbrıs Türk toplumunun hayat standartları 2004 yılından bu yana inşaat sektöründe doğrudan yabancı yatırımların artmasıyla yükselmiş olmakla birlikte izolasyonlar, ticaret, eğitim ve sporun önünde ciddi engeller oluşturmaktadır.
  • K. Kıbrıs’ın yaşadığı birçok sorunun temel kaynağı olan izolasyonlar, bölgenin yasadışı işgal sonucu oluşan ve uluslararası meşruiyeti olmayan bir hükümet tarafından yönetilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu sorunların çözümü kapsamlı bir anlaşma planı ile mümkündür.
  • K. Kıbrıs üniversitelerinde okuyan öğrencilerin, tek taraflı olarak Erasmus programı ile AB’de eğitim görebiliyor olmaları memnuniyetle karşılanmaktadır.
  • K. Kıbrıs’ın sosyo-ekonomik kalkınması çerçevesinde BM Kalkınma Programı’nın Topluluk yardım ve programlarının uygulanmasını da kapsayan bir çözüm geliştirmesi gerekmektedir.
  • Adanın her iki tarafında düşünce ve basın özgürlüğü ihlallerinin engellenmesi gerekmektedir.

Taslak raporda ayrıca, K. Kıbrıs’a yapılan mali yardımların kullanılmasına ilişkin bazı tavsiyelerde bulunuluyor. Buna göre K. Kıbrıs’a yapılan mali yardımların; altyapının geliştirilmesi ve yeniden yapılandırılması, sosyo-ekonomik kalkınmanın güçlendirilmesi, sivil toplum için barış ve güven tazeleme önlemlerinin desteklenmesi, K. Kıbrıs’ın AB’ye yakınlaştırılması ve K. Kıbrıs’ın AB müktesebatını uygulamaya hazır hale getirilmesi hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi öneriliyor.

Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin önerilere de yer verilen taslak raporda, izolasyonların sona erdirilmesi için Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün 2007 yılı başında yürürlüğe girmesi ve iki toplum arasında ilişkilerin geliştirilmesi gerektiği ifade ediliyor. AP ile K. Kıbrıs arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla Grubun “Ombudsman” görevini üstleneceği, bir e-posta adresinin oluşturulması ve önerilerin buraya sunulması tavsiye ediliyor.