İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
26 OCAK-2 ŞUBAT 2007

DÜNYA EKONOMİK FORUMU’NUN YILLIK TOPLANTISI DAVOS’TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Her yıl, işadamları, siyasetçiler, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve sanatçıları bir araya getiren Davos Zirvesi, 24-28 Ocak 2007 tarihlerinde İsviçre’nin Davos kentinde gerçekleştirildi. 'Değişen Güç Dengeleri' başlıklı toplantıda küresel ısınma ve iklim değişikliği konularının öne çıktığı 17 oturum yapıldı.

Zirve kapsamında somut gelişme sağlanan alanlar şu şekilde özetlenebilir:

  • Şirketlerin iklim değişikliği hakkındaki raporlama usullerine ilişkin kabul gören bir çerçeve kurmak amacıyla, Kaliforniya İklim Faaliyet Dairesi (California Climate Action Registry), Karbon İfşa Projesi (Carbon Disclosure Project), Çevre için Sorumlu Ekonomiler Koalisyonu (Coalition for Environmentally Responsible Economies), İklim Grubu (The Climate Group), Uluslararası Emisyon Ticareti Derneği (International Emissions Trading Association), Dünya Ekonomik Forumu Küresel Sera Gazı Dairesi (World Economic Forum Greenhouse Gas Register) ve Dünya Kaynakları Enstitüsü (World Resources Institute) tarafından, İklim İfşa Standartları Kurulu (Climate Disclosure Standards Board) oluşturuldu. Kurulun temel amacı, şirketlerden talep edilen bilgilere ilişkin standartlar oluşturarak karşılaştırmalı analizi mümkün kılmak olarak belirlendi.
  • Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve barış sürecine katkı sağlanması amacıyla, her iki taraftan yaklaşık 200 işadamının bir araya geldiği İsrail-Filistin İş Konseyi kuruldu.
  • Sahara Altı Afrika Bölgesi’ne enerji sağlamak amacıyla önde gelen şirketlerden meydana gelen bir ortaklık oluşturuldu. Her dört kişiden üçünün elektriğe erişimi olmayan bölge, Dünya’nın en yoksul bölgelerinden biri durumunda.
  • Dünyanın önde gelen dört danışmanlık firmasının (Deloitte, Ernst&Young, KPMG ve PricewaterhouseCoopers) yöneticileri, Dünya Ekonomik Forumu Yolsuzluğa Karşı Ortaklık İnisiyatifi (World Economic Forum Partnering Against Corruption Initiative-PACI) ile birlikte çalışma kararı aldı.
  • Dünya Bankası, Afrika Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın başkanları ile Uluslararası Finansman Kurumu’nun İdare -Meclisi Başkanı, PACI’ye verdikleri desteği ve özel sektörün yolsuzlukla mücadelede oynadığı önemli rolü yinelediler.
  • Dünya Ekonomik Forumu ve Bretton Woods’u Yeniden Keşfetme Komitesi, uluslararası para sistemini gözden geçiren “Uluslararası Para Sistemi, IMF ve G20: Büyük Değişim?” başlıklı bir rapor yayımladı.
  • Dünya Sağlık Örgütü’nün açıkladığı veriler, Küresel Aşı ve Bağışıklık Yaratma Ortaklığı’nın (Global Alliance for Vaccines and Immunization – GAVI) yoksul ülkelerdeki bağışıklık yaratma oranlarını rekor düzeye taşıdığını gösterdi.

Bu adımlara ek olarak, geçtiğimiz yıl kesintiye uğrayan Doha Kalkınma Gündemi’nin tekrar canlandırılması yönünde de irade sergilendi. Konuya ilişkin net bir takvim belirlenmezken, DTÖ Genel Sekreteri Pascal Lamy, Davos’ta yeni bir ivme kazanıldığını; ancak, yeni görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanan eski parametreler temelinde devam edemeyeceğini ifade etti. Bu çerçevede Lamy, ABD’nin tarım sübvansiyonlarına, AB’nin tarım ürünleri tarifelerine ve Hindistan ile Brezilya’nın sanayi malları ve hizmetlere ilişkin yeni öneriler geliştirmesi gerektiğinin altını çizdi.