İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
26 OCAK-2 ŞUBAT 2007

AVRUPA İŞ DÜNYASININ YENİ İSMİ ‘BUSİNESSEUROPE’ OLDU

Avrupa iş dünyasının temsil kuruluşu olan, Avrupa Sanayi ve İşverenler Konfederasyonları Birliği (UNICE) Roma Antlaşması’nın 50'inci yılında, ismini ve stratejik önceliklerini tekrar belirledi. UNICE, kurum kimliğinin ve misyonunun herkes tarafından daha kolay anlaşılabilmesi amacıyla ismini ‘Businesseurope’ olarak değiştirildi. Businesseurope, AB’nin uzun vadeli hedeflere odaklanan bir Birlik haline gelmesi için gerekli gördüğü aşağıdaki altı stratejik önceliği açıkladı:

  • Büyüme ve istihdam için reformların yürütülmesi;
  • AB iç pazarının bütünleşmesi;
  • AB’nin etkin yönetimi için yönetişim;
  • Ulusal korumacılık politikaları ile mücadele;
  • AB’nin yeni ülkelere genişlemesinin getireceği fırsatlardan yararlanılması;
  • Avrupa sosyal sistemlerinin sürdürülebilir kılınması için gerekli reformların yapılması.