İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-18 ARALIK 2012

AB DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI ZİRVESİ YAPILDI

13 -14 Aralık 2012 tarihlerinde toplanan AB Devlet ve Hükümet Başkanları Ekonomik ve Parasal Birliğin (EPB) tamamlanması ve dayanışmanın güçlendirilmesine ilişkin yol haritası üzerinde anlaşmaya vardılar. Bu yol haritasına ilişkin süreç, yeni AB ekonomik yönetişimin tamamlanması, güçlendirilmesi ve uygulanmasının yanı sıra bankacılık alanında Tek Denetim Mekanizması’nın (SSM) kabulü ile ekonomi kurtarma fonu ve garanti mekanizmaları üzerine yeni kuralların kabulünü içeriyor. Büyüme ve rekabet gücünün artırılması için ulusal reformların koordinasyonu, EPB’nin sosyal boyutu, rekabet gücü ve büyümenin artırılması için karşılıklı anlaşmaların uygulanabilirliği ve türlerinin planlanması, Tek Pazarın derinleştirilmesi ve bütünlüğünün sağlanması için alınması gereken önlemler gibi, diğer önemli konular ise Haziran 2013’te gerçekleşecek AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde görüşülecek. 

Bankalara ilişkin Tek Denetim Mekanizması, daha fazla bütünleşmiş bir mali çerçevenin oluşturulmasında önemli bir adım niteliğinde bulunuyor. AB Konseyi, bu konuda varılan anlaşmayı olumlu karşıladı ve mevzuat düzenlemeleri ve uygulamasının bir an evvel gerçekleştirilmesi gerektiğini açıkladı. Tek Denetim Mekanizması kurulduktan sonra Avrupa İstikrar Mekanizması da borçlu ülkelerde sorunlu bankaları doğrudan finanse edebilecek.

Yapısal reformlar gerçekleştiren AB ülkelerinin aldıkları önlemleri finanse etmelerine destek sağlamak amacıyla oluşturulması planlanan ve Almanya’nın öncülüğünde ortaya atılmış olan dayanışma fonunun nasıl finanse edileceği ve nasıl yönetileceği ise henüz netlik kazanmadı. Yapısal reformların gerçekleştirilmesi ve sağlanacak destek için Üye Devletler ve Avrupa Komisyonu arasında anlaşmalar yapılması konusu da belirsizliğini koruyor. AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy anlaşmaların Avro Alanı ülkeleri için zorunlu, diğer AB ülkeleri için isteğe bağlı olmasını talep ediyor. Van Rompuy söz konusu anlaşmaları ülkelerin kendi durumlarına göre şekillendirmesinin uygun olacağını, bunların bütün Avro Alanı ülkeleri için zorunlu olması gerektiğini, Avro Alanı üyesi olmayan AB ülkelerinin de benzer yükümlükler altına girmeyi seçebileceklerini belirtti. Ancak Fransa ve Almanya söz konusu anlaşmaların Avro Alanı ülkeleri için dahi isteğe bağlı olmasını talep ediyorlar.

AB Konseyi, Avrupa Komisyonu’nun 2013 Yıllık Büyüme Araştırmasına dayanarak Avrupa Sömestiri çalışmasını da başlattı. 2013’te ulusal ve AB düzeyindeki çalışmalar, geçen Mart ayındaki zirvede üzerinde anlaşıldığı gibi şu beş öncelik üzerinde odaklanacak: Büyüme odaklı mali konsolidasyonun sağlanması, ekonominin normal gidişatına döndürülmesi, büyüme ve rekabet gücünün artırılması, işsizlik ve krizin sosyal sonuçları üzerinde durulması, kamu yönetiminin modernize edilmesi.

Suriye

AB Devlet ve Hükümet Başkanları, AB Dışişleri Konseyi’nin 10 Aralık 2012 tarihinde kabul ettiği kararları (bkz. 5-12 Aralık İKV E-Bülteni) onaylarken, dışişleri bakanlarını Suriye muhalefetine gereken yardım ve desteğin verilmesi ve sivillerin korunması için daha fazla yardım sağlamak üzere mevcut tüm imkanları kullanmakla görevlendirdiler. AB liderleri, Esad rejiminin meşruiyetinin kalmadığını belirtirken, Suriye Ulusal Koalisyonu’nun yeni statüsüne ilişkin bir açıklamada bulunmaktan kaçındılar.

Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (CSDP)

AB Devlet ve Hükümet Başkanları, Avrupa Komisyonu’nu ve Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Ashton’ı Eylül 2013’te sunulmak üzere CSDP’yi güçlendirmeye yönelik teklifler ve eylemler içeren bir rapor hazırlamakla görevlendirdiler. AB liderleri, Yüksek Temsilci ve Komisyon’un gerekli askeri kabiliyetin kullanılabilirliğinin geliştirilmesi için işbirliği yapmaları gerektiğini belirttiler. Bu kapsamda sunulan tekliflerin Aralık 2013’te toplanacak AB Liderler Zirvesi’nde değerlendirileceği belirtildi. CSDP operasyonları ve misyonlarının AB’nin Batı Balkanlar, Afrika Boynuzu, Orta Doğu, Sahel, Afganistan ve Güney Kafkasya gibi bölgelere yönelik kapsamlı yaklaşımının vazgeçilmez bir parçası olduğunu hatırlatan AB liderleri, mevcut kriz ortamında operasyonel etkinliğin artırılması için askeri kabiliyetlerin geliştirilmesinde ve eksiklerin giderilmesinde işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirttiler.

AB liderleri bu bağlamda, CSDP’nin etkinliğinin, görünürlüğünün ve etkisinin artırılması, savunma kabiliyetinin artırılması ve AB savunma sanayinin güçlendirilmesi olarak ele alınması gereken üç öncelik belirlediler.