İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-18 ARALIK 2012

AB MALİYE BAKANLARI VE AVRO GRUBU TOPLANTILARINDA BANKACILIK BİRLİĞİ VE YUNANİSTAN’A İLİŞKİN ANLAŞMA SAĞLANDI

12 Aralık 2012 tarihinde gerçekleştirilen AB Maliye Bakanları toplantısında AB’nin bankacılık alanında “Tek Denetim Mekanizması”nı kuracak mevzuat paketine ilişkin genel yaklaşım üzerinde anlaşmaya varıldı. Söz konusu mevzuat paketine ilişkin tasarı, Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) denetim görevlerine ilişkin iki tüzükten oluşuyor. Bunlardan biri Avrupa Merkez Bankası’nın denetim görevini belirliyor, diğeri de Avrupa Bankacılık Kurumu’nun mevcut tüzüğünde değişiklik yapılmasını öngörüyor. Avro para birimini kullanmayan ülkeler ise yakın işbirliği anlaşmalarıyla mekanizmaya katılabilecekler. AMB, Tek Denetim Mekanizması’nın etkin biçimde denetiminin sağlanmasından sorumlu olacak. Banka, Avro Alanı bankaları üzerinde doğrudan gözetim sağlarken, denetim, üye ülke bankaları ile işbirliği halinde gerçekleştirilecek. AMB, Tek Denetim Mekanizması çerçevesinde denetim görevini, 1 Mart 2014 veya mevzuatın yürürlüğe girmesinden 12 ay sonra üstlenecek.    

AMB’nin para politikası ve denetim görevleri menfaat çatışmalarının önlenmesi amacıyla kesin olarak birbirinden ayrı tutulacak. Bu amaçla AMB’nin denetim görevinin hazırlanmasından sorumlu bir denetim kurulu olacak ve Avro Alanı üyesi ve üyesi olmayan ülkeler eşit oy hakkına sahip olacaklar. Tek denetim mekanizması bankacılık birliğine doğru giden yolda önemli bir adım olarak nitelenirken bunun bileşenleri de tek mevzuat, ortak mevduat koruma sistemi ve uyuşmazlıkların tek elden çözümü mekanizmasını içeriyor.

Diğer yandan, 13 Aralık 2012 tarihinde toplanan Avro Grubu, (Eurogroup) Yunanistan tarafından gerçekleştirilen borç geri alımı operasyonu ve ulusal prosedürlerin sonuçlandırılmasını takiben bu ülkeye 49,1 milyar avro tutarında yardımın gelecek diliminin serbest bırakılmasını resmen onayladı. Avro Grubu başkanı Jean-Claude Juncker karar aşamasının zorlu geçtiğini, ancak Yunan Hükümeti’nin reform çalışmaları ve Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve IMF’den oluşan Troyka’nın ülkeye ilişkin gözlemleri sonucu ülkede uygulanan kurtarma programının iyi işlediğine kanaat getirildiğini belirtti.     

Avrupa Mali İstikrar Fonu (EFSF) tarafından Yunanistan’a sağlanacak mali destek tutarının 34,3 milyar avrosu önümüzdeki günlerde ödenecek. Kalan tutar ise 2013’ün ilk çeyreğinde alt dilimler halinde ödenecek. İkinci dilimin ilk bölümü banka sermayelendirilmesine ilişkin maliyetleri karşılayacak ve Ocak 2013’te ödenecek. Kalan ödemeler ise ülkenin reform programındaki önlemlerin gerçekleştirilmesi için bütçenin finansmanını kapsayacak.