İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-18 ARALIK 2012

2013 AB BÜTÇESİ AVRUPA PARLAMENTOSU TARAFINDAN KABUL EDİLDİ

Avrupa Parlamentosu 12 Aralık 2012 tarihinde 2013 yılı AB taslak bütçesini kabul etti. Bütçede harcamalar için 132,8 milyar avro, (AB-27 GSMH’sının yüzde 0,99’u) ve taahhütler için 150,9 milyar avro (AB-27 GSMH’sının yüzde 1,13’ü) öngörüldü. Söz konusu tutarlar 2012 bütçesinden daha düşük düzeyde bulunuyor. 2012’de öngörülen tutarlar GSMH’nın sırasıyla yüzde 1,05 ve 1,15’ini oluşturuyordu. Avrupa Parlamentosu’ndan yapılan açıklamaya göre, sıkı müzakereler sonucunda kabul edilen bütçede taahhütlere ayrılan ödeneğe ilişkin olarak siyasi önceliklerin büyük bölümünün karşılandığı ve önceliğin AB 2020 Stratejisi’nde yer alan büyüme ve istihdam politikalarının uygulanmasına ayrıldığı belirtiliyor. Taahhütlere ilişkin ayrılan ödenek ise 2012 yılına göre yüzde 2,15 daha düşük düzeyde.

2012’ye göre daha düşük tutarda olan 2013 bütçesinin gelecek vergi döneminde ihtiyaçları tam olarak karşılamaması ve Büyüme ve İstikrar Paktı’nın hızla ortaya koyulmasına engel olmasından endişe ediliyor. Ancak bu durumun, bütçeye ilişkin bir anlaşmaya varılamaması sonucu AB eylem ve programlarının uygulanmasının tehlikeye girmesinden daha iyi olduğu yorumunda bulunuluyor.