İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-18 ARALIK 2012

İRLANDA, 1 OCAK 2013’TE DEVRALACAĞI AB DÖNEM BAŞKANLIĞININ ÖNCELİKLERİNİ BASIN MENSUPLARIYLA PAYLAŞTI

İrlanda’nın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Ticaret Bakanı Eamon Gilmore ve AB İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Lucinda Creighton 17 Aralık 2012 tarihinde gerçekleşen basın toplantısında İrlanda’nın 1 Ocak 2013 tarihinde 6 aylık bir süre için devralacağı AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nın önceliklerini tanıttılar.

İrlanda’nın 7’nci kez üstleneceği AB dönem başkanlığı, İrlanda’nın AET/AB’ye üyeliğinin 40’ıncı yılına denk gelmesi bakımından sembolik öneme sahip. İrlanda’nın AB dönem başkanlığını üstlenmesiyle, ilk kez kurtarma fonu alan bir Üye Devlet AB Dönem Başkanlığı’nı üstlenmiş olacak.

İrlanda’nın AB dönem başkanlığının teması olarak seçtiği üç anahtar kelime istikrar, istihdam ve büyüme (“Stability, Jobs and Growth”). İrlanda Dönem Başkanlığı’nın sloganı ise “İrlanda 2013: İstikrar için. İstihdam için. Büyüme için.” olarak belirlendi. İrlanda Dönem Başkanlığı’nın nihai öncelikleri ve programı 2013 yılı Ocak ayının başında açıklanacak.

AB’de istikrarın sağlanması ve bunun istihdam yaratmaya ve büyümeye dönüştürülebilmesi İrlanda’nın en önemli önceliğini oluşturuyor. Önceliklerinden birini “kalıcı insan merkezli büyüme” olarak belirleyen İrlanda dönem başkanlığına göre, istihdam yaratmayı teşvik eden büyümenin hızlandırılması AB’nin aciliyetle ele alması gereken en önemli öncelik alanını oluşturuyor. Bu nedenle, İrlanda Dönem Başkanlığı,  başta Avrupa Sömestri olmak üzere AB’nin yeni ekonomik yönetişim önlemlerinin uygulanması ve büyüme için gerekli şartların sağlanması için AB ile Üye Devletlerin birlikte çalışmasına odaklanacak. Dönem Başkanlığı ayrıca, Bankacılık Birliği ve finansal hizmetler alanındaki reformlara odaklanarak finansal sektöre duyulan güvenin yeniden tesis edilebilmesine yoğunlaşacak.

İrlanda Dönem Başkanlığı, Genç İstihdamı ve Gençlik Garantisi tekliflerinde ilerleme sağlanmasıyla AB genelinde kritik düzeydeki genç nüfus işsizliğinin üstesinden gelinmesi için çalışacak. İrlanda Dönem Başkanlığı, AB genelinde “Avrupa Vatandaşlar Yılı” olarak kutlanacak 2013 yılında, AB genelinde serbest dolaşımın teşvik edilmesi ve işçi haklarının korunmasına yönelik bir dizi girişimde ilerleme sağlamayı planlıyor.

İrlanda Dönem Başkanlığı “istihdam dostu büyümeye ve Avrupa’nın kaynaklarına yatırım” önceliği kapsamında, 1’inci Tek Pazar Yasası kapsamındaki önlemlere öncelik verecek ve 2’nci Tek Pazar teklifinin geliştirilmesi için çalışacak. İrlanda, siber güvenliğin artırılması, e-imza/e-kimlik tespiti, veri koruması, yüksek hızda internet ve internete erişim gibi önlemlerin geliştirilmesiyle dijital ekonominin güçlendirilmesine yoğunlaşacak. Büyümeyi destekleyecek telekomünikasyon, enerji ve ulaştırma altyapılarının birleştirilmesi için önem arz eden Avrupa’yı Birleştirme Tesisi’ne de öncelik verilecek.

İrlanda Dönem Başkanlığı, Avrupa ekonomisinin bel kemiği olarak nitelendirilen ve 87 milyon kişiye istihdam sağlayan KOBİ’lerin kredilere erişiminin kolaylaştırılması, devlet ihalelerinde fırsatlar sağlanması ve araştırmaya yönelik fonlar verilmesine yönelik önlemlere ağırlık verecek.

2014-2020 mali dönemi AB Çok Yıllı Mali Çerçevesi’nin üzerinde anlaşma sağlanması, Üye Devletler ve Avrupa Parlamentosu ile Ortak Tarım Politikası’nın reformu, Ufuk 2020 araştırma ve yenilikçilik çerçevesi ve uyum fonları gibi programlar başta olmak üzere AB’de güçlü ekonomik büyümeye ve sosyal uyumun sağlanmasına katkıda bulunabilecek programlarda işbirliği yapmayı taahhüt ediyor. İrlanda Dönem Başkanlığı ayrıca, Avrupa’nın doğal kaynaklarının tüm potansiyelinin ortaya çıkarılmasına odaklanacak. Bu kapsamda su kaynaklarına yönelik “Mavi Büyüme” teklifi de büyük önem taşıyor. İrlanda ayrıca, akıllı ve sürdürülebilir büyüme için bir motor görevi görecek Yeşil Ekonomi gündeminin uygulanmasına da öncelik verecek.

“Avrupa ve Dünya: Ortaklarla kazan-kazan taahhütleri” önceliği kapsamında AB’nin dünya sahnesinde etkili bir aktör olması gerektiğini savunan İrlanda Dönem Başkanlığı, AB genişlemesinin sürdürülmesi ve dönem başkanlığının AB’nin komşularıyla ilişkilerinin geliştirilmesinde AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi’ne destek olma taahhüdünde bulunuyor.

İrlanda Dönem Başkanlığını “genişleme taraftarı” olarak nitelendiren AB İşleri Bakanı Creighton genişleme sürecine hız vermek istediklerini kaydetti. Creighton, ayrıca, İrlanda’nın İzlanda ve Karadağ’ın katılım müzakerelerinde ilerleme kaydetmek, Türkiye ile durma noktasına gelmiş olan katılım müzakerelerini yeniden başlatmak ve Batı Balkan ülkelerinin AB ile bütünleşme sürecini ilerletmek istediğini belirtti. İrlanda, ayrıca başta kıtlıkla ve iklim değişikliğiyle mücadele çabaları olmak üzere kalkınma ve insanı yardım politikalarının ve AB ile Birleşmiş Milletler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine odaklanacak.

İrlanda Dönem Başkanlığı, ayrıca üçüncü ülkelerle ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni pazarlar bulunması yoluyla Avrupalı şirketler için daha çok fırsat yaratılması ile büyümenin ve istihdamın artırılması için çalışacak. İrlanda Dışişleri ve Ticaret Bakanı Gilmore, İrlanda Dönem Başkanlığı’nın ABD, Japonya, Singapur ve Kanada ile imzalayacağı serbest ticaret anlaşmalarının AB’deki büyümeyi yüzde 2 oranında artıracağını kaydetti.

İrlanda Dönem Başkanlığı ile ilgili güncel bilgiye, 17 Aralık 2012 tarihinde faaliyete geçen http://www.eu2013.ie adresli resmi web sayfasından ulaşılabilir.