İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-18 ARALIK 2012

AVRUPA PARLAMENTOSU FİNANSAL İŞLEMLER VERGİSİNİN YOLUNU AÇIYOR

Avrupa Komisyonu tarafından Mayıs 2012’de hisse senetleri ve bonolara yüzde 0,1, türev ürünlere yüzde 0,01 oranında vergi getirilmesi yönünde getirilen öneri Avrupa Parlamentosu üyeleri tarafından yeniden gündeme getirildi. Hatırlanacağı üzere, Komisyon tarafından hazırlanan öneri Avrupa Parlamentosu’nda destek bulmasına rağmen özellikle İsveç ve İngiltere’nin karşı çıkması nedeniyle AB Konseyi’nde uzlaşma sağlanamamıştı. Bunun üzerine Avrupa Parlamentosu’nda Belçika, Almanya, Estonya, Yunanistan, İspanya, Fransa, İtalya, Avusturya, Portekiz, Slovenya ve Slovakya milletvekilleri tarafından oluşturulan grup güçlendirilmiş işbirliği prosedürü ile kendi ülkelerinde söz konusu vergilerin yürürlüğe girmesini sağlayacaklarını açıkladılar. Güçlendirilmiş işbirliği prosedürü, tüm Üye Devletler arasında uzlaşı sağlanamadığında, en az dokuz veya daha fazla Üye Devletin karşı çıkan ülkelerin katılımı olmaksızın ilgili AB düzenlemesi çerçevesinde yollarına devam etmelerine imkân sağlıyor. 1997 yılında Amsterdam Antlaşması ile yürürlüğe giren bu prosedür 2010 yılında boşanma kanunu için ve Avrupa patenti düzenlemesi için kullanıldı. Prosedürün uygulanması için önce Parlamento’dan onay alınması ardından AB Konseyi’nin yetkilendirmesi gerekiyor.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz finansal işlemler vergisi için yaklaşık iki yıldan fazla süredir çaba harcadıklarını, her ne kadar söz konusu verginin tüm AB çapında kabul edilmesini tercih etseler de şimdilik 11 Üye Devlet arasında güçlendirilmiş işbirliğinin uygulanmasının da iyi bir başlangıç olduğunu belirtti.