İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-18 ARALIK 2012

AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA BİRLİĞİ İLE SEKİZ LATİN AMERİKA ÜLKESİ ARASINDA İMZALANAN TİCARET ANLAŞMALARINI ONAYLADI

Birliği’nin, Haziran 2012’te Peru ve Kolombiya ile imzaladığı çok taraflı serbest ticaret anlaşması ve altı Orta Amerika ülkesi (Kosta Rika, El Salvador,  Guatemala, Honduras, Nikaragua ve Panama) ile imzaladığı Ortaklık Anlaşması, Avrupa Parlamentosu tarafından 11 Aralık 2012 tarihinde onaylandı.

Peru ve Kolombiya

Avrupa Birliği’nin bu iki Latin Amerika ülkesi ile imzaladığı anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Peru ve Kolombiya hükümetlerinin de son onayları vermesi bekleniyor. Bu anlaşma kapsamında tüm sanayi ve balıkçılık ürünlerinde gümrük vergilerinin kaldırılmasının yanı sıra tarımsal ürünler pazarına erişimin kolaylaştırılması; kamu alımı, hizmet ve yatırım sektörüne erişim imkânlarının artırılması ve ticaret önünde yer alan teknik engellerin kaldırılması hedefleniyor. Taraflar ayrıca, fikri mülkiyet haklarının geliştirilmesi, saydamlığın ve rekabetin arttırılması için ortak bir çerçeve oluşturulması yönünde de karar aldılar. Söz konusu anlaşma ayrıca insan haklarının korunması ve çevre standartlarının geliştirilmesine ilişkin maddeler de içeriyor.

Bu anlaşma ile Peru ve Kolombiya’da gümrük vergilerinin kaldırılması ve düşürülmesinden en çok faydalanacaklar arasında meyve üreticileri ve karides balıkçıları yer alıyor. Avrupa Birliği’nde ise en çok faydalanacak sektörlerin başında otomotiv ve kimya sektörleri geliyor. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, Peru’da GSYİH’in yüzde 0,7, Kolombiya’da ise yüzde 1,3 artması öngörülürken, gümrük vergilerinin düşürülmesi ve kaldırılmasıyla, Avrupalı ihracatçıların, yaklaşık yılda 270 Milyon Avro gibi bir kazanç elde etmeleri bekleniyor.

Orta Amerika

Avrupa Birliği’nin altı Orta Amerika ülkesi ile imzaladığı Ortaklık Anlaşması taraflar arasındaki siyasi diyaloğun ve işbirliğinin güçlendirilmesi ve ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Malların, hizmetlerin ve yatırımların serbestleştirilmesini öngören anlaşma on yıllık süre içinde Avrupa motorlu araçların Orta Amerika pazarına gümrüksüz girmelerini sağlayacak. Ayrıca, Avrupa hizmet şirketlerinin Orta Amerika pazarına daha kolay girmeleri ve bölgede daha çok yatırımda bulunmaları için yeni önlemlerin alınması da öngörülüyor. Tarım alanında ise, bu anlaşma ile muza uygulanan gümrük vergilerinin 2020 yılına kadar ton başına 75 Avro’ya düşürülmesi söz konusu ancak hem Peru ve Kolombiya hem de orta Latin Amerika ülkeleri ile birlikte yaptığı anlaşmalar kapsamında Avrupa Birliği, Avrupa muz üreticilerinin kayıplarını önleyecek bir istikrar mekanizması da (stabilisation mechanism) öngörüyor.

Bu ülkeler ile imzalanan Ortaklık Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle, Avrupalı ihracatçıların Orta Amerika’da gümrük vergilerinin düşürülmesi ve kaldırılmasıyla yılda yaklaşık 90 milyon avro gibi bir kazanç elde etmeleri beklenirken, bu anlaşmanın orta Latin Amerika ülkelerinin GSYİH’nin artmasına katkı sağlayacağı (örneğin Nikaragua’da yüzde 0,5; Kosta Rika’da yüzde 3,5) öngörülüyor.