İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-18 ARALIK 2012

YILIN SON ÇEVRE KONSEYİ TOPLANTISI YAPILDI

Yılda dört kez yapılan AB Çevre Konseyi toplantısının sonuncusu 17 Aralık 2012 tarihinde Brüksel’de gerçekleşti. Üye ülkelerin çevre bakanlarının bir araya geldiği toplantıda, Avrupa’daki su kaynaklarının güvence altına alınması ile ilgili plan ve daha önce önerilmiş olan 7’nci Çevre Eylem Programı’nın (ÇEP) içeriği öncelikli konular arasında yer aldı.

Su Planı

Bilindiği gibi, 2012 yılı AB’nin “Su Yılı” olarak ilan edilmişti. Avrupa Komisyonu, daha önce bazı üye ülkelerdeki su kaynaklarında oluşan sorunları gündeme getirmiş; özellikle yüzeysel sularda yaşanan sıkıntıların, Avrupa’daki temizlik ortalamasının altında kaldığını açıklamıştı. Bu noktada, Komisyon 14 Kasım 2012 tarihinde “Blueprint to Safeguard EU Water Resoruces” başlıklı ve Avrupa’da 2015 yılına kadar su kalitesinin büyük oranda iyileştirilmesini öngören bir program onayladı. Buna ek olarak, son Konsey toplantısı sonuçlarından biri olan Su Planı, Avrupa’daki suların güvence altına alınması ve karşı karşıya kalınan tehditlerin üstesinden gelinmesi çabalarına katkı sağlayacağı noktasında önemli bir adım olarak gösteriliyor.

Plan üzerine yapılan toplantı, 14 Kasım tarihli programın bir anlamda üyeler tarafından bir kez daha tartışılmasına vesile oldu. Programın aynı zamanda yeni su planı ile eş zamanlı sonuçlar getireceği belirtildi. Aynı şekilde, planın AB’nin 2020 Strateji’si ve 2011 yılında kabul edilen “Kaynak Verimliliği Yol Haritası” ile yakından ilgili olduğu da ifade edildi.

7’nci ÇEP      

Toplantıda konuşulan diğer bir konu Temmuz 2012 tarihinde sona eren 6’ncı ÇEP’in devamı olan yeni dönem programın öncelikleri oldu. Avrupa Komisyonu’nun Kasım 2012 tarihinde sunduğu öneride program öncelikleri arasında emisyon azaltımı, arazi kullanımı ve ormancılık konuları yer alıyordu. Çevre Konseyi Toplantısı’nda, Avrupa Parlamentosu’nda yapılacak yasa teklifinin ilk okumasının uzlaşı ile sonuçlanması beklenirken, ayrıca yeni programın yeşil ve sürdürülebilir ekonomiye geçişte önemli öncelikleri barındırdığına dikkat çekildi. Özellikle çevre kaynaklarının kullanımı üzerinden vergi alınması, çevreye zararlı sübvansiyonların kaldırılması, enerji verimliliği ve etkin atık yönetimi konuları tartışıldı.

Toplantıda yeni program için en hevesli üye ülkeler Danimarka, İsveç, İtalya ve Avusturya olduğu açıklandı. Diğer taraftan, önerilmiş olan 7’nci ÇEP’in Ocak 2013 tarihinde İrlanda Dönem Başkanlığı’nın öncelikleri arasında yer alacağı kaydedildi.