İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-18 ARALIK 2012

İzlanda Katılım müzakerelerinde 6 başlığı açarak bir başlığı geçici olarak kapattı

18 Aralık 2012 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilen 5’inci İzlanda-AB Bakanlar Düzeyinde Katılım Konferansı’nda, Malların Serbest Dolaşımı, Vergilendirme, Ekonomik ve Parasal Birlik, Bölgesel Politika, Yapısal Araçların Koordinasyonu, Çevre ve Dış İlişkiler (sırasıyla 1’inci, 16’ncı, 17’nci, 22’nci, 27’nci ve 30’uncu başlıklar) başlıkları müzakereye açılırken, Rekabet Politikası (8’inci başlık) başlığı geçici olarak kapatıldı.

Böylece, İzlanda’nın katılım müzakerelerinde 35 müzakere başlığından 27’si açılmış ve 11 başlık da geçici olarak kapanmış oldu. Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Štefan Füle, İzlanda’nın katılım müzakerelerinin kritik bir evreye girdiğini ifade etti.