İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-18 ARALIK 2012

Karadağ katılım müzakerelerinde ilk başlığı açarak geçici olarak kapattı

18 Aralık 2012 tarihinde gerçekleşen Karadağ ile Bakanlar Düzeyindeki Katılım Konferansı’nda AB Konseyi, Karadağ’ın başlığın kapanış kriterlerini yerine getirdiğine kanat getirerek Bilim ve Araştırma (25’inci başlık) başlığının açılmasına ve geçici olarak kapanmasına karar verdi.

Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Štefan Füle, 29 Haziran 2012 tarihinde katılım müzakerelerine başlayan Karadağ’ın ilk başlığı açıp geçici olarak kapatmasıyla, katılım müzakerelerinin hakiki olarak başladığını belirtti. Karadağ’ın katılım müzakerelerinde ilk kez geçerli olacak AB’nin yargı ve temel haklar ile adalet, özgürlük ve güvenlik (23 ve 24’üncü başlıklar) başlıklarına öncelik veren yeni yaklaşımına göre, Karadağ’ın bu alanlarda yapılması öngörülen reformları içeren bir eylem planı hazırlaması gerekiyor.

Avrupa Komisyonu, Karadağ’da kamu yönetimi ve yargı reformu gibi alanlarda kullanılmak üzere Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında 21,3 milyon avroluk ek destek sağlayacağını açıkladı.